Phó Chủ nhiệm UBKT được đồng nghiệp tín nhiệm

08/10/2020 | 10:33 AM

Xem với cỡ chữ

Sinh năm 1975, tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; năm 1997, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, anh Nguyễn Anh Tuấn về công tác tại Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình. Anh đã gắn bó với Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình 22 năm: Từ chuyên viên, rồi Phó phòng, Trưởng phòng; tháng 10-2010, anh được bầu làm Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; từ năm 2016 đến nay, là Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình.

Dù ở vị trí công tác nào, anh cũng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo và đồng nghiệp tin yêu. Phụ trách công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát; theo dõi khối văn hoá - xã hội, nội chính; chỉ đạo xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phụ trách phòng nghiệp vụ 3, nghiệp vụ 4; lĩnh vực nào được giao phụ trách, anh cũng luôn làm tròn trách nhiệm, tâm huyết với công việc, sâu sát địa bàn, cơ sở.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, anh cùng Thường trực UBKT Tỉnh ủy tham mưu giúp Tỉnh ủy ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa với 17 cuộc kiểm tra và 13 cuộc giám sát. Nội dung tập trung vào một số lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, như quản lý đầu tư xây dựng; thực hiện các chương trình, dự án; quản lý đất đai; thực hiện các chính sách xã hội; công tác cán bộ… Qua kiểm tra, đã giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ những ưu điểm để phát huy; nêu rõ  hạn chế, khuyết điểm và có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên. Tổng số tiền phát hiện sai phạm qua kiểm tra, giám sát hơn 12,7 tỷ đồng; trong đó, yêu cầu nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng, giảm trừ khi thanh, quyết toán 5,3 tỷ đồng, điều chỉnh giảm dự toán khi nghiệm thu 2,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, anh cùng với tập thể lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan UBKT Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh của người cán bộ làm công tác kiểm tra; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; kiện toàn UBKT, Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, thực hiện chế độ chính sách cán bộ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của UBKT Tỉnh ủy; bám sát kế hoạch đề ra, anh đôn đốc các đồng chí ủy viên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tham mưu giúp UBKT Tỉnh ủy thành lập các tổ, đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện bảo đảm tiến độ, kế hoạch, chất lượng. Anh cùng Thường trực UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo kiểm tra nhiều đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có các đồng chí là Tỉnh ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các phòng địa bàn thực hiện chức năng giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng cấp dưới, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; chú trọng giám sát việc thực hiện và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện thông báo kết luận kiểm tra của cấp ủy và UBKT cấp mình…

Anh còn đảm nhiệm Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ nghiệp vụ thẩm tra, xác minh của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng bộ tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn hiện nay", được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và đã phổ biến kết quả nghiên cứu, triển khai thực hiện đề tài đến đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra ở Đảng bộ tỉnh.

Với trách nhiệm là Chi ủy viên, anh cùng với Chi ủy xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của chi uỷ; chủ động đề xuất với chi ủy những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Là Chủ tịch Công đoàn, anh luôn quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ, đoàn viên công đoàn khi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, việc hiếu, việc hỷ và phát động các hoạt động nhân đạo, từ thiện…

Tâm sự về nghề, anh cho biết: Công tác kiểm tra của Đảng là công việc nhiều khó khăn, phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Điều lệ Đảng quy định, trước hết người cán bộ kiểm tra phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, có lập trường kiên định, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh, ngại va chạm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại; xem xét và xử lý kỷ luật đảng viên phải chú trọng việc thẩm tra, xác minh để làm rõ bản chất sự việc. Muốn  giải quyết một vụ việc có hiệu quả cần phải tập trung đầu tư nghiên cứu kỹ hồ sơ và nắm rõ bản chất sự việc; có phương pháp làm việc phù hợp với tổ chức đảng, đảng viên và đối tượng kiểm tra, giám sát; đồng thời, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy trình, quy định trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.        

Với những thành tích đạt được, anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen; liên tục nhiều năm liền anh được tập thể suy tôn là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Đức Lương