Nỗ lực đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp

04/10/2019 | 07:26 AM

Xem với cỡ chữ

Sinh ra và lớn lên ở xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, năm 1981, tốt nghiệp Trường Đoàn Trung ương phân hiệu 1 tỉnh Bắc Thái (nay tỉnh Thái Nguyên), anh Trần Quốc Tuấn về công tác tại huyện Đoan Hùng. Anh đã trải qua nhiều lĩnh vực và đảm nhiệm các chức vụ: 10 năm làm Phó Bí thư, Bí thư huyện Đoàn; 5 năm Trưởng phòng Tư pháp; 6 năm Chánh Thanh tra huyện; 8 năm Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. Từ năm 2010 đến nay, anh được tín nhiệm bầu làm Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Có một thực tế ở Đoan Hùng là một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Chất lượng và hiệu quả của một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao và chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số đơn vị, vụ việc còn lúng túng, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên. Một số Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tổ chức các cuộc giám sát còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả; cán bộ kiểm tra cơ sở dù được kiện toàn đủ về số lượng, nhưng chất lượng chuyên môn hạn chế, đã ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện.

Để khắc phục những khó khăn trên, anh Tuấn cùng tập thể UBKT Huyện ủy tham mưu, giúp cấp ủy triển khai nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của cấp ủy và UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cụ thể, tham mưu cấp ủy huyện xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức triển khai các buổi học tập quán triệt và nghiên cứu Điều lệ Đảng, các văn bản quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đồng thời, giúp cấp ủy xây dựng các quy định, quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa UBKT với tổ chức đảng, cơ quan có liên quan, triển khai thực hiện có hiệu quả. Anh cùng UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo: Việc kê khai tài sản; Quy định trách nhiệm của các ban Huyện ủy tham gia giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thuộc thẩm quyền; Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quyết định ban hành Quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Huyện ủy; Quyết định quy định về quy trình công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; Quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT; Quyết định ban hành "Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng"... Bên cạnh đó, tổ chức mở lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm UBKT cơ sở và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ trực thuộc nắm vững để thực hiện tốt công việc. Thông qua kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, cũng như khi về cơ sở dự các cuộc họp, anh Tuấn kết hợp, tranh thủ hướng dẫn nghiệp vụ theo cách "cầm tay chỉ việc".

Cùng với đó, anh và tập thể UBKT Huyện ủy thường xuyên sâu sát, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên trên địa bàn huyện để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, phù hợp với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, mở rộng nhiều lĩnh vực. Tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện và có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp trong huyện kiểm tra 161 tổ chức đảng, 89 đảng viên; giám sát 86 tổ chức đảng, 105 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 3 tổ chức đảng, 81 đảng viên (42 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 32 đảng viên; giải quyết tố cáo 18 trường hợp, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 4 trường hợp; kiểm tra 104 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; giám sát 81 tổ chức đảng, 121 đảng viên; kiểm tra 21 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 191 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí... Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 139 đảng viên (37 cấp ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 104, cảnh cáo 21, cách chức 6, khai trừ 8 trường hợp.

Một trong những nhiệm vụ mà UBKT các cấp huyện Đoan Hùng thực hiện nhiều và có hiệu quả là kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Anh Tuấn cho biết: Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, trực tiếp là thường trực cấp ủy, cán bộ kiểm tra phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, bản lĩnh và kinh nghiệm, lập trường, tư tưởng vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không nể nang, né tránh, kiên quyết đấu tranh loại trừ cái sai, bảo vệ lẽ phải. Phương châm xuyên suốt của chúng tôi là nắm chắc chứng cứ mới quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên; tránh tình trạng kiểm tra không có hiệu quả, không xử lý làm ảnh hưởng đến uy tín, dư luận không tốt đối với tổ chức đảng, đảng viên; mất thời gian, công sức của mình cũng như đối tượng kiểm tra.

Bên cạnh đó, cán bộ Cơ quan UBKT Huyện ủy theo dõi, phụ trách địa bàn thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt thông tin qua nhiều kênh, nhiều mối quan hệ từ cán bộ, đảng viên, đồng chí, đồng nghiệp, người thân, nhân dân... phát hiện, báo cáo kịp thời với lãnh đạo, tổ chức đảng có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, điểm nóng, để Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp xuống đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết, chấn chỉnh, ổn định tình hình...

Là Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, người đứng đầu, nhiều vụ việc, đặc biệt là những vụ việc khó khăn, phức tạp, anh Tuấn thường đảm nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn hoặc trực tiếp chỉ đạo đoàn, tổ kiểm tra. Bằng phương pháp nghiệp vụ khéo léo, anh đã thuyết phục từng đối tượng cụ thể, phân tích giúp đối tượng thấy rõ sai phạm, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, tạo dư luận tốt. Điển hình là, vào năm 2008 - 2009, anh tham gia đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lâm (do vi phạm tranh chấp đất đai) bị tổ chức đảng có thẩm quyền kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Khi công bố quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lâm đã xé quyết định trước cả đoàn giải quyết khiếu nại. Tuy nhiên, Đoàn rất bình tĩnh để giải quyết vụ việc; chuẩn y hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và xử lý nghiêm minh đảng viên vi phạm.

Hay, năm 2013, từ đơn thư tố cáo, UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí cán bộ địa chính xã Vân Du trong việc thu tiền của người dân làm hồ sơ đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thẩm tra, xác minh, đối tượng kiểm tra báo cáo, giải trình rất trung thực, sau kết luận kiểm tra đã khắc phục khuyết điểm, vi phạm tốt. Nhưng, theo quy định của Đảng, căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, buộc phải đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí cán bộ địa chính xã Vân Du. Mặc dù vụ việc được giải quyết nghiêm theo quy định nhưng anh vẫn cảm thấy nuối tiếc vì đồng chí cán bộ vi phạm đã nhận rõ sai lầm và có ý thức sửa chữa…

Với những đóng góp cho Ngành Kiểm tra Đảng, anh Trần Quốc Tuấn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đoan Hùng tặng Giấy khen, Bằng khen; nhiều năm là đảng viên xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Tập thể UBKT Huyện ủy do anh lãnh đạo, chỉ đạo luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chủ tịch UBND huyện, tỉnh, UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen, Bằng khen./.

Lương Đức