Nêu cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ

01/08/2018 | 08:16 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 1984, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, đồng chí Nguyễn Quốc Thảo được điều động về giảng dạy tại tỉnh Sông Bé. Năm 1990 anh được chuyển công tác về huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau 14 năm làm giáo viên, Hiệu trưởng Trường THPT, cán bộ phòng Giáo dục, đến tháng 1-1998, anh chuyển sang làm công tác Đảng. Trưởng thành qua các vị trí: Ủy viên UBKT, Phó ban Dân vận, Phó ban Tổ chức; từ năm 2004 đến nay, qua 4 nhiệm kỳ, anh đều được tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Tâm sự về nghề, anh cho biết: Cán bộ kiểm tra cần tập trung vào 4 việc: Đó là lắng nghe và chọn lọc thông tin; chú trọng công tác giám sát thường xuyên; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo anh, để phát huy tính nhân văn, lấy phòng ngừa, ngăn chặn, giáo dục, răn đe là chính, thì cấp ủy, UBKT các cấp phải chú trọng công tác giám sát thường xuyên. Qua giám sát, phát hiện đảng viên hay tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm phải tổ chức kiểm tra kịp thời; làm tốt công tác thẩm tra xác minh, để có kết luận chính xác, giữ cho cán bộ không bị lún sâu vào sai phạm, góp phần giữ vững phong trào địa phương, đơn vị. Chính vì vậy, các vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian qua, anh cùng tập thể UBKT Huyện ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kịp thời.

 Là một huyện miền núi, biên giới, diện tích tự nhiên rộng, địa hình phức tạp, có nhiều gia đình chính sách,... trong bước chuyển đổi phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đã đặt ra nhiều vấn đề trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương, nhất là việc đổi đất lấy cơ sở hạ tầng, xây dựng và hoàn thiện điện - đường - trường - trạm đối với các cấp ủy và chính quyền cở sở huyện Hương Khê. Xác định công tác kiểm tra, giám sát phải đi trước một bước, tạo điều kiện hỗ trợ việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, cũng như cấp ủy, chính quyền cơ sở của địa phương, anh đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy huyện đã tổ chức giám sát chuyên đề đối với 143 đảng viên, 205 tổ chức đảng; tiếp nhận và xử lý 318 đơn thư khiếu nại, tố cáo. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 36 đảng viên, 18 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, bằng các hình thức: Khiển trách 2, cảnh cáo 2. Kỷ luật 114 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 84, cảnh cáo 18, cách chức 4, khai trừ 8. 

Với quan điểm, không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, như: Công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí, tuần tra bảo vệ an ninh biên giới; xây dựng Nông thôn mới - giao thông nông thôn; hỗ trợ các đối tượng chính sách theo Chương trình 135,... Trong năm 2016, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Huyện ủy đã đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 2 tập thể ban thường vụ, cũng như cá nhân các đồng chí cán bộ chủ chốt cùng nhiều cán bộ chuyên môn của Đảng ủy 2 xã Hương Lâm và Lộc Yên. Việc kịp thời xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, được dư luận đồng tình, ủng hộ, có tác dụng lan tỏa tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương, đơn vị.   

Với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, anh luôn bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan và UBKT để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Tham mưu để cấp ủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành các cấp để tham mưu và giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình chung trong toàn huyện.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, anh luôn đề cao và tôn trọng ý kiến tập thể, phát huy dân chủ trong quá trình thảo luận, quyết định các vụ việc cũng như quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị hằng năm đạt kết quả cao.

Liên tục 4 nhiệm kỳ giữ cương vị người đứng đầu Ngành Kiểm tra Đảng trong huyện, anh đã lãnh đạo tập thể UBKT Huyện ủy giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào thành công chung trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tìm tòi, nghiên cứu hoàn thành nhiều đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, tiêu biểu như: “Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Hương Khê”, hay “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp thuộc Đảng bộ huyện Hương Khê”.... Ghi nhận đóng góp đó, tập thể UBKT Huyện ủy, cũng như cá nhân anh nhiều năm liền được huyện, tỉnh, Trung ương tặng bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua; năm 2014 anh vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./. 

Tống Văn