Chủ nhiệm UBKT say mê nghiên cứu

12/01/2021 | 10:08 AM

Xem với cỡ chữ

Với 30 năm tuổi nghề, gắn bó mật thiết với Ngành Kiểm tra Đảng đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy U Minh (tỉnh Cà Mau) có được nhiều kinh nghiệm về nghề và công tác xây dựng Đảng. Anh nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn vào công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cơ quan UBKT Huyện ủy và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện.

Năm 1989, hoàn thành chương trình THCS, người con của vùng căn cứ địa Trung ương Cục U Minh Hạ, huyện U Minh được tiếp nhận về công tác tại Cơ quan UBKT Huyện ủy. Với sự quan tâm của tổ chức, cùng sự nỗ lực, phấn đấu trong công tác, tu dưỡng và học tập, anh đã trưởng thành qua các vị trí: Ủy viên UBKT Huyện ủy; Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã; từ tháng 7-2015 đến nay là Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy U Minh. Ý thức được trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, anh luôn bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan và UBKT để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Anh chủ động tham mưu Huyện ủy, BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ; chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Anh trực tiếp chủ trì, tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, bố trí, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn, cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn; sâu sát kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của UBKT và Cơ quan UBKT Huyện ủy, các vấn đề mới trong nghiệp vụ chuyên môn đều được anh quan tâm, tích cực tìm tòi, nghiên cứu đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương. Năm 2015, anh hoàn thành đề tài, sáng kiến kinh nghiệm chuyên đề “Đổi mới phương pháp thẩm tra, xác minh góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm”. Đề tài nghiên cứu đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên tại Đảng bộ huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Huyện ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 13 đảng viên (trong đó có 4 cấp ủy viên); kết luận tất cả tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra đều có vi phạm, khuyết điểm; vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật 6 đảng viên. Kết quả kiểm tra đã kịp thời chỉ ra vi phạm, khuyết điểm, hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên; góp phần phòng ngừa, cảnh báo, ngăn chặn vi phạm; giúp nhanh chóng giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. 

Năm 2018, anh hoàn thành chuyên đề “Đổi mới phương pháp giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay; giải pháp thực hiện trong thời gian tới”. Ứng dụng hiệu quả các chuyên đề vào thực tiễn, kết quả qua giám sát 7 tổ chức và 7 cá nhân là người đứng đầu cấp ủy cho thấy: Các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên. Công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên được tiến hành thường xuyên, đúng quy định; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai được đơn vị giám sát chặt chẽ; quản lý hồ sơ và chế độ thông tin báo cáo về minh bạch kê khai tài sản, thu nhập có chuyển biến tích cực; tính tự giác và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập được nâng cao; phát huy trách nhiệm xây dựng Đảng của quần chúng nhân dân. 

Tâm sự về nghề, anh cho biết: Cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc nghiệp vụ chuyên môn; phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan; trau dồi đạo đức lối sống, giữ gìn tác phong làm việc... Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, cần làm tốt công tác nắm tình hình để chủ động ngăn ngừa, phát hiện sai phạm từ khi còn manh nha, tránh để những sai phạm nhỏ trở thành những sai phạm lớn, từ sai phạm cá nhân trở thành sai phạm của tổ chức. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, chống biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... thì cấp ủy huyện cần xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT với các ban ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát nhất là với tổ chức đảng ở các cơ quan bảo vệ pháp luật; công tác kiểm tra, giám sát phải thực hiện thường xuyên, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phải gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu... 

Với sự nỗ lực và trách nhiệm trong công việc, anh đã cùng với các thành viên UBKT Huyện ủy, tập thể Cơ quan UBKT Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện ngày được nâng cao. Kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Ghi nhận những thành tích đó, tập thể UBKT Huyện ủy U Minh đã được nhận  nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen các cấp; cá nhân anh đã vinh dự được nhận: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 3 lần; 5 Bằng khen của tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Trung ương và Thủ tướng Chính phủ./.

Hải Hà