Chủ nhiệm UBKT chủ động, trách nhiệm trong công tác

30/11/2020 | 09:40 AM

Xem với cỡ chữ

Anh Trần Quyết Thắng.

Anh Trần Quyết Thắng sinh năm 1960, xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tuy thời gian gắn bó với Ngành Kiểm tra Đảng không dài nhưng anh đã để lại nhiều dấu ấn trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước khi làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Sơn, anh là Trưởng công an huyện Kim Sơn. Sang làm công tác kiểm tra, anh là một Chủ nhiệm tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đột phá trong công tác kiểm tra của Đảng được UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình ghi nhận. Nhiều năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Huyện ủy Kim Sơn luôn dẫn đầu Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Ninh Bình.

Là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Sơn, từ năm 2015 đến nay, anh đã có những bước đột phá trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy; cùng lãnh đạo UBKT Huyện ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng giải quyết các vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp nảy sinh. Nhiệm kỳ 2015-2020, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Huyện ủy Kim Sơn được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đánh giá cao; tạo ra sự chuyển biến khá toàn diện ở cơ sở. Với tinh thần trách nhiệm cao, anh luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ được phân công, phụ trách; kịp thời tham mưu và chỉ đạo ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và tìm các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở.

Anh và tập thể UBKT Huyện ủy xác định nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ rất quan trọng để kịp thời phát hiện ngăn chặn và chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương, đơn vị, giữ nghiêm kỷ cương của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với vai trò là Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy anh đã chỉ đạo trực tiếp cùng UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 23 lượt tổ chức đảng, 62 đảng viên (trong đó có 7 đồng chí là Huyện ủy viên, 44 đồng chí là diện Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý); qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy kết luận có 3 tổ chức đảng, 20 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; các tổ chức đảng và đảng viên còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã được kiểm điểm rút kinh nghiệm. UBKT Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 180 lượt tổ chức đảng, 160 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm như: Quản lý đất đai; thu, chi, tài chính, ngân sách; chính sách xã hội; công tác cán bộ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; kiểm tra cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương, phẩm chất đạo đức lối sống…Sau các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp đã quan tâm thực hiện hiệu quả việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vi phạm. Bên cạnh đó, UBKT cấp huyện và cơ sở đã kiểm tra 187 lượt tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiểm tra 199 lượt tổ chức đảng về kiểm tra thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; giám sát 234 lượt tổ chức đảng và 134 đảng viên...

Anh đã cùng với tập thể Huyện ủy và UBKT Huyện ủy tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT đảng ủy cơ sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT theo nguyên tắc bảo đảm tính thống nhất, kịp thời giúp UBKT cấp dưới thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Tập trung theo dõi nắm tình hình địa bàn, chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; việc xây dựng và tham mưu giúp cấp ủy xây dựng nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề hàng năm; trực tiếp chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cụ thể, khó khăn, phức tạp ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện.

Chủ động trong công việc, tìm hướng đi đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, anh đi đầu trong việc xây dựng đổi mới chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của 4 khối Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức thành viên, không để xảy ra tình trạng chồng chéo, bỏ sót những lĩnh vực nhạy cảm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là trong các lĩnh vực phát sinh phức tạp như quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính… Đồng thời, tập trung ban hành các kế hoạch, quyết định thành lập tổ công tác kịp thời thẩm tra, xác minh kết luận trả lời người có đơn và xử lý vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng. Số cuộc kiểm tra được thực hiện một cách rõ ràng, công khai, không trùng lặp. Với vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ, anh đã tham mưu Huyện ủy chỉ đạo UBKT kiến nghị thu hồi số tiền 195 triệu đồng từ các vụ việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm; yêu cầu giải tỏa 7.448 m2 đất của 29 hộ dân vượt lập trái phép trên diện tích đất; yêu cầu khôi phục được 4.830 m2 diện tích đất 2 lúa chuyển đổi trái phép lấn chiếm hành lang đường ở 5 xã trong địa bàn huyện  bảo đảm đúng quy trình, quy định, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng, ổn định tình hình chính trị địa phương. Những kiến nghị của anh về công tác thanh tra, kiểm tra của huyện Kim Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua đã được Huyện ủy, Tỉnh ủy đánh giá cao, trở thành mô hình điểm nhân rộng cho cả tỉnh Ninh Bình.

Vừa là Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, vừa kiêm chức Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Kim Sơn, anh đã có nhiều đóng góp tích cực vào các hoạt động của Thường trực HĐND; cùng với Ban pháp chế tổ chức thực hiện tốt các cuộc giám sát bảo đảm chương trình. Là người đại biểu của nhân dân, anh thường xuyên tiếp xúc cử tri và nhân dân của huyện, nắm bắt thông tin, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị kịp thời phản ánh cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời.

Với những tâm huyết, trách nhiệm của anh trong quá trình công tác tại UBKT Huyện ủy Kim Sơn, trong nhiều năm qua, anh được tập thể suy tôn là đảng viên xuất sắc, được tặng nhiều Bằng khen và Giấy khen của các cấp trong tỉnh Ninh Bình về những thành tích đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng./.

Phương Thúy