Bám sát cơ sở, tự nghiên cứu học hỏi để nâng cao nghiệp vụ kiểm tra

06/05/2019 | 14:55 PM

Xem với cỡ chữ

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng xã Quang Vinh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng trước khi đến với nghề kiểm tra anh Vũ Hồng Chuân đã từng trải qua nhiều vị trí công tác. Tuổi trẻ và những năm tháng công hiến, trưởng thành từ cơ sở đã tôi luyện anh trở thành một cán bộ kiểm tra giàu bản lĩnh có nhiều sáng tạo trong phương pháp làm việc. Anh Chuân kể: Năm 1979, tốt nghiệp lớp 12 anh tham gia là công nhân, Tổ trưởng sản xuất, Bí thư Đoàn Thanh niên của đơn vị T- 81 (thuộc Ban Tài chính quản trị Trung ương). Rồi Đội trưởng sản xuất, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thuộc Nông trường Quốc doanh xã Quang Vinh, năm 1983, anh Chuân tham gia lớp Đại học tại chức thuộc đại học về Quản lý kinh tế của Đại học Nông nghiệp I. Có kiến thức cộng với thực tế công tác, sau khi tốt nghiệp anh tham gia Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tiên Hưng; Huyện ủy viên, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Tiên Lãng. Năm 2008, anh Chuân được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện Tiên Lãng. Từ tháng 6-2015, anh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là điều luôn được anh Vũ Hồng Chuân tâm niệm. Khi chuyển sang làm nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, anh Chuân đã có rất  nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Để nắm bắt nhanh kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát, anh đã tự nghiên cứu, tìm tòi qua các văn bản hướng dẫn chuyên ngành, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các phòng nghiệp vụ của Cơ quan UBKT Thành ủy trong việc cập nhật văn bản hướng dẫn mới của ngành để củng cố kiến thức chuyên môn không những cho riêng mình mà cả cơ quan UBKT Huyện ủy. Điều đáng quý ở anh chính là việc khích lệ những cán bộ cùng làm việc với mình trong việc tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp làm việc, nhằm ứng dụng trong việc theo dõi, nắm bắt tình hình tại cơ sở, nhằm triển khai công việc chuyên môn, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, anh luôn thường xuyên theo sát cơ sở nắm tình hình, tìm hiểu kỹ những vấn đề dư luận quan tâm để tham mưu cho Huyện ủy trong việc xây dựng, thực hiện nhưng giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở, những phương hướng và biện pháp đảm bảo hoạt động của hệ thống chính trị của Huyện ủy thống nhất, hiệu quả. Đáng chú ý hơn cả là bản thân anh Chuân đã có một báo cáo sáng kiến về những giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn huyện, giúp cho Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, điều hành, vừa giúp cấp ủy cơ sở thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát với mục tiêu tổng quát là “góp phần củng cố niềm tin; tạo sự thống nhất về nhận thức của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của chính quyền, từ đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà các cấp ủy đảng, chính quyền đề ra”.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy anh Chuân còn tham mưu giúp cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện có hiệu quả các nội dung quan trọng nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng như: phân công các đồng chí cấp ủy viên, các cơ quan giúp việc của Huyện ủy theo dõi, phối hợp với cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định về công tác xây dựng đảng đến toàn thể cá bộ đảng viên ngay sau khi có sự chỉ đạo của Thành ủy. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan UBKT Thành ủy về việc xây dựng nội dung, chương trình tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra tại cơ sở trong toàn Đảng bộ, chỉ đạo các cấp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát về thi hành kỷ luật đảng; các quy định về giám sát trong đảng, về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

Tính đến giữa nhiệm kỳ (2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng đã trực tiếp thực hiện 4 cuộc kiểm tra thường xuyên và sự lãnh đạo của cấp ủy trên cơ sở các lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đối với 124 lượt đảng bộ xã, thị trấn; thực hiện 7 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 44 lượt đảng bộ, chi bộ về các lĩnh vực; tổ chức thực hiện và quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tri; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Bản thân anh Chuân đã trực tiếp chỉ đạo kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 1 chi bộ và 12 đảng viên, kết luận 1 chi ủy và 8/12 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sat thi hành kỷ luật đảng đối với 423 lượt tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy và UBKT các cấp đã tiếp nhận 46 đơn thư (29 đơn tố cáo, 8 đơn tái tố cùng nôi dung 15 đơn kiến nghị, 2 đơn khiếu nại của công dân), nội dung chủ yếu là về các hành vi tham nhũng, lãng phí, vi phạm đạo đức, lối sống, việc chấp hành nghị quyết của Đảng…Qua xem xét, phân loại cho thấy có nội dung tố cáo đúng, có nội dung đúng một phần. Đáng chú ý có một trường hợp khiếu nại kỷ luật đảng đến Ban Bí thư Trung ương Đảng, kết quả giải quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật trước đó. Các tổ chức đảng có thẩm quyền thuộc Đảng bộ huyện đã thi hành kỷ luật 76 đảng viên và 1 tập thể chi ủy chi bộ thôn (khiển trách 53, cảnh cáo 13, cách chức 2, khai trừ 8) với các vi phạm về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, đánh bạc, vi phạm; vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ; vi phạm những điều đảng viên không được làm…

Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, anh Vũ Hồng Chuân hiểu sự khó khăn và thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương. Hơn ai hết anh là người nắm bắt từ đời sống thực tế, anh luôn phát huy tốt thế mạnh những kinh nghiệm của mình, kế thừa quá khứ, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi công tác từ việc tham mưu cho đến chỉ đạo công việc của UBKT Huyện ủy và bản thân cá nhân anh. Dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của anh, UBKT Huyện ủy Tiên Lãng luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên”, được Tặng “Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố Hải Phòng năm 2018. Cá nhân anh từ 2014- 2017 liên tục là “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” các năm 2014, 2016, 2017, được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng./.

Phương Thúy - Ngọc Điền