Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2019

18/09/2019 | 12:24 PM

Xem với cỡ chữ

Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2019 với nhiều nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp… Trong số này, Tạp chí Kiểm tra đã thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị thông tin về Đoàn cán bộ cấp cao Ban Kiểm tra Trung ương Đảng NDCM Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với bài viết Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục với bài viết Điểm sáng Chí Linh phản ánh thực tiễn sinh động về kết quả thực hiện Nghị quyết của huyện Chí Linh (Hải Dương) đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ với các bài viết: Bài trả lời phỏng vấn Tạp chí Kiểm tra của đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ về hiệu quả, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát tạo động lực để Phú Thọ phát triển. Bài Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh phản ánh những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay. Chuyên đề còn có bài Thị xã Phú Thọ: Công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài viết Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng của các đồng chí: Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương; Bùi Thái Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương phản ánh những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát đấu tranh phòng, chống tham nhũng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đề xuất một số nhiệm vụ trong tâm mà các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần thực hiện để góp phần làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới. Bài viết Kết quả công tác nghiên cứu và hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của đồng chí Trần Đình Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương đã nêu những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của UBKT Trung ương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bài viết Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tác giả Nguyễn Quỳnh Giao, Học viên Chính trị khu vực I đã chỉ ra những những tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ thời gian qua và định hướng, lãnh đạo của Đảng để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay. Bài viết UBKT các cấp Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả nhưng còn nhiều khó khăn của tác giả Ngọc Đảm phản ánh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp thành phố Hà Nội đã đóng góp tích cực vào giữ nghiêm kỷ luật đảng, ngăn ngừa sai phạm; đồng thời nên lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ này tại Đảng bộ thành phố Hà Nội. Bài viết Quận ủy Hoàng Mai (Hà Nội): Quyết liệt chấn chỉnh vi phạm trật tự xây dựng của tác giả Thu Hoài phản ánh những kết quả đạt được của UBKT Quận ủy Hoàng Mai trong công tác kiểm tra, giám sát các công trình vi phạm trật tự xây dựng, đã góp phần giúp Quận ủy ổn định tình hình trên địa bàn. Chuyên mục còn có các bài viết: Huyện ủy Gia Lâm: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong lực lượng Công an; Hưng Yên tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; Đảng bộ Bắc Kạn tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm; Mai Sơn xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; Viên đạn bọc đường.

Chuyên mục Gương cán bộ kiểm tra với bài viết về đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Đoan Hùng (Phú Thọ).

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Chậm phát hiện sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ở huyện An Phú (An Giang) phản ánh những sai phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy An Phú 2 và các cá nhân liên quan trong công tác quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2001 - 2010.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài viết Phòng, chống tham nhũng tại Pháp - lấy ngăn ngừa làm trọng tâm đã thông tin về cơ chế phòng, chống tham nhũng của Pháp, nhất là trong việc ngăn ngừa từ sớm các hành vi dạng “tham nhũng vặt”.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2019.

Tạp chí Kiểm tra