Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2018

18/09/2018 | 14:18 PM

Xem với cỡ chữ

Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2018, bên cạnh những chuyên mục thường kỳ có chuyên mục Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018) và Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Chuyên mục Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), bài viết Kỷ niệm sâu sắc một chuyến hành hương về nguồn là ký ức với nhiều cảm xúc của tác giả trong một chuyến đi về nguồn tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, thăm đồi Pụ Miếu, nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài Long An: Mỗi năm học tập và làm theo Bác một chuyên đề phản ánh, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trên địa bàn tỉnh, mỗi năm theo từng chuyên đề cụ thể. Kết quả bước đầu đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII với bài viết Ninh Bình tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Qua kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã giúp Tỉnh uỷ thấy được những ưu điểm, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết; khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả, mục tiêu đã đề ra.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh phản ánh những kết quả tích cực đạt được trong thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát qua bài viết: Quảng Ninh: Thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát. Trong chuyên đề này cũng đã nêu bật những kết quả bước đầu đạt được trong quá trình đổi mới từ sắp xếp, tinh giản tổ chức, bộ máy ở Quảng Ninh, thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; với các bài viết: Đổi mới từ sắp xếp, tinh giản bộ máy ở Quảng Ninh; Hạ Long: Tinh giản tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị; Hiệu quả từ việc hợp nhất cơ quan kiểm tra - thanh tra ở huyện Tiên Yên.

Chuyên mục Văn bản mới giới thiệu Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý hoặc cấp ủy viên cấp dưới trực thuộc Trung ương theo kết luận kiểm traQuy trình kiểm tra, đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư, Bộ Chính trị do cấp ủy trực thuộc Trung ương đề nghị ban hành kèm theo Quyết định số 684-QĐ/UBKTTW về Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Trung ương.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài viết Nâng cao chất lượng kiểm soát việc kê khai tài sản chỉ ra những bất cập, hạn chế, yếu kém trong việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản cùng những nguyên nhân chủ yếu; kiến nghị một số giải pháp để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những bất cập, hạn chế, yếu kém. Bài viết Tăng cường giám sát tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đánh giá thực trạng công tác giám sát tài sản của cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; đồng thời kiến nghị một số giải pháp. Chuyên mục còn có các bài viết: Công tác kiểm tra, giám sát với đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nhận thức, thái độ và hành vi của cán bộ kiểm tra; Kết quả thực hiện quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Phát huy vai trò tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát; Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Về tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an Trung ương; Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; Bước chuyển mình ở Thọ Xuân; Bài học nâng cao bản lĩnh cán bộ kiểm tra.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Tạ Văn Thành, cán bộ kiểm tra của Cơ quan UBKT Thành ủy Hà Nội, người có gần 20 năm gắn bó với Ngành Kiểm tra.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Bài học từ vi phạm quy định xử lý tố cáo phản ánh sự thiếu khách quan trong công tác thẩm tra, xác minh, bỏ lọt lỗi phạm trong vụ việc giải quyết tố cáo đối với đồng chí Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước của các tổ chức đảng tại tỉnh Bình Phước, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Vụ việc chỉ được giải quyết dứt điểm khi UBKT Trung ương vào cuộc giải quyết.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài Vụ bê bối trong sản xuất vắc-xin phòng bệnh cho trẻ em tại Trung Quốc: Tham nhũng trên tính mạng con người thông tin việc Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình quyết định cách chức một số quan chức cấp cao tỉnh Cát Lâm liên quan đến vụ bê bối vắc-xin của Công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo bắt đầu điều tra về tham nhũng đối với Công ty trên.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 9-2018.

Tạp chí Kiểm tra