Tạp chí Kiểm tra số tháng 8-2019

26/08/2019 | 13:33 PM

Xem với cỡ chữ

Tạp chí Kiểm tra số tháng 8-2019 với nhiều bài viết phong phú về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp… Trong số này, Tạp chí Kiểm tra đã thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an Trung ương.

Chuyên mục Văn bản mới giới thiệu Quy định về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với bài viết Người dân vùng biên giới với phong trào học tập và làm theo Bác  bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa đã góp phần phát triển và xây dựng huyện An Phú (An Giang) vững mạnh, giàu đẹp.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bài Điểm sáng Chí Linh phản ánh cách làm mới, có nhiều sáng tạo, Đảng bộ thành phố Chí Linh (Hải Dương) đã trở thành một điểm sáng không chỉ của tỉnh mà của nhiều địa phương trong cả nước trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Công an Trung ương gồm: Bài phỏng vấn Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an với chủ đề Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Bài viết Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm góp phần ngăn ngừa vi phạm trong Đảng bộ Công an nhân dân của Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương phản ánh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực trong nhiệm vụ này trong thời gian tới. Chuyên đề còn có các bài: Đảng bộ C10: Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn; Đảng bộ Công an Hải Dương: Quy chế phối hợp góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát.

Chuyên mục Diễn đàn – Trao đổi kinh nghiệm, bài viết Một số giải pháp phòng, chống sự tha hóa quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng của đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương kết thúc bài viết về quyền lực và các biểu hiện tha hóa quyền lực; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm soát quyền lực đăng trên Tạp chí Kiểm tra từ số 11-2018 đến nay. Bài Tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương đề xuất một số giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Bài viết Cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ hiện nay của TS. Trần Duy Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương nghiên cứu một số cách thức, phương pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu trong công tác cán bộ như: Kiểm tra, giám sát; công khai, minh bạch; phát huy dân chủ; cạnh tranh lành mạnh; kiểm soát xung đột lợi ích; báo cáo, giải trình; truy cứu trách nhiệm và xử lý kỷ luật… Bài viết Chú trọng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tác giả Thu Hoài phản ánh những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Trung ương đạt được trong thời gian qua, qua đó UBKT Trung ương đã đề xuất với tổ chức đảng có thẩm quyền ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, quy trình, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát. Bài Những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý phân tích thực trạng công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, đồng thời đề xuất một số nội dung để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác này, nhất là đối với cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Chuyên mục còn có các bài: Quận ủy Lê Chân (Hải Phòng): Tăng cường công tác đối thoại với dân; chủ động tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở; Quảng Ngãi: Chuyển biến trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp; UBKT các cấp tỉnh Ninh Bình: Nắm chắc chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; Bài học “sờ voi”.

Chuyên mục Gương cán bộ kiểm tra với bài viết về Đại tá Nguyễn Văn Khang, Phó Chủ nhiệm UBKT Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm với bài Khai trừ Đảng nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên do để xảy ra tham nhũng nghiêm trọng phản ánh những sai phạm của đồng chí Lê Thị Bích Hạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên, với trách nhiệm của người quản lý, đứng đầu đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát đã để xảy ra tham những nghiêm trọng tại đơn vị được giao quản lý.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài viết Phòng, chống tham nhũng tại A-rập Xê-út: “Liệu pháp sốc” lan tỏa hiệu ứng phản ánh chiến dịch phòng, chống tham nhũng trên diện rộng tại nước này và việc đối phó với tình trạng lạm dụng công quỹ, tài sản quốc gia của nhiều thành viên hoàng gia.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 8-2019.

Tạp chí Kiểm tra