Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2018

18/06/2018 | 15:14 PM

Xem với cỡ chữ

Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2018 với nhiều nội dung phong phú, trong đó có Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ thứ 26.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), bài viết Niềm hạnh phúc khi Ngành Kiểm tra vượt qua cả biên giới là những hồi tưởng về những hoạt động của Đoàn Chuyên gia Kiểm tra - Xây dựng Đảng, sau đại thắng mùa Xuân năm 1975 được Đảng cử đi giúp cách mạng Căm Pu Chia đứng lên lãnh đạp giải phóng đất nước.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài 70 năm lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị điểm lại phong trào thi đua yêu nước từ ngày phát động đến nay, khẳng định giá trị lịch sử của Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bài Giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm trong kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và đề xuất các nhóm giải pháp cho thời gian tới. Bài viết Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên làm công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và đề xuất giải pháp phòng, chống.

Chuyên mục Văn bản mới giới thiệu Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng với chủ đề Lâm Đồng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản phòng, chống tham nhũng. Chuyên đề còn có các bài viết: Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng gắn công tác kiểm tra, giám sát với nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; Đà Lạt vươn lên tầm cao mới; Huyện ủy Di Linh quan tâm lãnh đạo công tác kiểm tra; Kiểm tra, thi hành kỷ luật nhiều chỉ là một khía cạnh của thành tích!.

Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bầu cử trong Đảng phân tích những những bước chuyển biến, đổi mới tích cực của công tác bầu cử trong Đảng thời gian qua, chỉ ra những hạn chế bất cập và đề xuất một số giải pháp khắc phục. Chuyên mục còn có các bài viết: UBKT các cấp tỉnh Hà Nam thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; Công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kiểm soát quyền lực bằng giám sát của nhân dân; Để đạt được mục tiêu “Tâm phục, khẩu phục” khi tiến hành kiểm tra, giám sát; Công tác kiểm tra, giám sát góp phần sớm đưa Thanh Liêm về đích nông thôn mới; Tiêu chí, quy trình nhận diện tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay; Để kết luận chính xác, cần phải làm tốt phương pháp “5 dựa”.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Hoàng Xuân Hòa, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Kim Bảng, Hà Nam.

Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Vi phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh - biểu hiện của sự “lạm dụng quyền lực” phản ánh những sai phạm của đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và một số bài học rút ra để sớm phát hiện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ngăn chặn những biểu hiện “lạm dụng quyền lực”.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài Vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Quỹ 1MDB của Malaysia đến lúc ra ánh sáng, phản ánh việc lật lại những hồ sơ cáo buộc tham nhũng mà cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak dễ dàng “cho qua” khi còn tại vị, là một trong những động thái đầu tiên của tân Thủ tướng Mahathir Mohamad trong việc đưa ra ánh sáng các bê bối dưới thời thủ tướng tiền nhiệm.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2018.

Tạp chí Kiểm tra