Tạp chí Kiểm tra số tháng 4-2018

17/04/2018 | 14:54 PM

Xem với cỡ chữ

Tạp chí Kiểm tra số tháng 4-2018 với nhiều nội dung phong phú, trong đó có Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ 23; bài Phát hiện, thu hồi tiền và tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phản ánh thực trạng thu hồi tiền và tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng hiện nay, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả về phát hiện và thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

Chuyên mục Văn bản mới giới thiệu toàn văn Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), bài Không để kỷ luật nhầm đảng viên chân chính là hồi ký của đồng chí Nguyễn Anh Liên, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương về một vụ kiểm tra, suýt “tra” nhầm đảng viên chân chính trong Ngành Ngoại giao xảy ra vào năm 1986, năm đầu trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bài Nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên qua công tác cán bộ nhận diện sự suy thoái và những nguyên nhân dẫn đến những suy thoái trong “bộ phận không nhỏ” trong công tác cán bộ.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu với chủ đề Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Chuyên đề còn có các bài viết: Nâng cao hiệu quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Vũng Tàu xây dựng thành phố du lịch văn minh, sạch đẹp; Khó khăn trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam; Qua kiểm tra làm sáng tỏ dư luận.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài viết Đổi mới công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phân tích những hạn chế và nguyên nhân trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hiện nay; đề suất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chuyên đề còn có các bài viết: Một số vấn đề mới trong Quy trình kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng của UBKT Trung ương; Kinh nghiệm quốc tế về kê khai, giám sát kê khai tài sản của cán bộ, công chức và bài học cho Việt Nam; Tăng cường khả năng tự bảo vệ của người đấu tranh chống tiêu cực; Kinh nghiệm rút ra qua thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng ở Gia Lai; Sóc Trăng đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa vi phạm; Điểm mới trong thực hiện quy chế phối hợp của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk; Nguyên tắc kiểm tra của Đảng Nhân dân cách mạng Lào - Thực trạng và những vấn đề đặt ra; Quan trọng vẫn là chứng cứ!.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Đinh Thị Thanh Xuân, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Vũng Tàu.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Bổ nhiệm người nhà “Đúng quy trình” - Bài học về công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam phản ánh những sai phạm trong công tác cán bộ ở tỉnh Quảng Nam và những bài học rút ra cho công tác cán bộ. Bài viết Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An vi phạm trong quản lý, sử dụng tiền thi hành án dân sự phản ánh những sai phạm do sử dụng tiền thi hành án thu được chưa chi trả cho bên được thi hành án để cán bộ thủ quỹ đứng tên với tư cách cá nhân gửi tiết kiệm, tiền lãi thu được không chi trả cho người được thi hành án mà nhập quỹ cơ quan… tại Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An.

Nhìn ra thế giới, bài Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của Niu Di-lân: Chú trọng giám sát khu vực công phân tích nguyên nhân quốc đảo Niu Di-lân vươn lên trở thành quốc gia có thành tích phòng, chống tham nhũng tốt nhất thế giới.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 4-2018.

Tạp chí Kiểm tra