Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2017

20/11/2017 | 23:40 PM

Xem với cỡ chữ

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2017 cùng với các chuyên mục thường xuyên còn có chuyên mục Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7-11 (1917 - 2017) Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Từ số này Tạp chí Kiểm tra mở thêm chuyên mục Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018).

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đăng tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 19.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7-11 (1917 - 2017) có bài viết Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917 và ý nghĩa thời đại khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Mười không những đối với nước Nga mà còn đối với thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), bài Niềm tin tất thắng nói về niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Ngành Kiểm tra trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa",... được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ ra.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài Cần Thơ tích cực học tập và làm theo Bác cho thấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã và đang góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bài Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII phản ánh kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của UBKT Quân ủy Trung ương thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với chủ đề Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các bài viết: Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Bình yên Na Hang; Huyện ủy Chiêm Hóa tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài Kết quả thực hiện Quy định số 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã chỉ rõ, việc ban hành Quy định đã giúp cấp ủy, UBKT các cấp làm tốt công tác tư tưởng, phân tích lỗi phạm của đảng viên, phát huy dân chủ, tính tự giác, giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật..., chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Quy định và đề xuất một số vấn đề cần thực hiện để thực hiện hiệu quả Quy định trong thời gian tới. Chuyên mục còn có các bài: Một số vấn đề về cơ chế kiểm tra, giám sát đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác kiểm tra của Đảng; Phát huy vai trò tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; Vì sao có trường hợp lọt vi phạm?; Bến Tre qua kiểm tra khắc phục đảng viên bỏ việc, bỏ sinh hoạt đảng; Trao đổi kinh nghiệm thực hiện Điều 30, Điều lệ Đảng ở Quảng Bình; Quận ủy Hồng Bàng (Hải Phòng) giữ nghiêm kỷ luật đảng qua thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; Huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Công tác giám sát của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện, viết về những kinh nghiệm sâu sắc và bản lĩnh, phẩm chất cần có của một cán bộ kiểm tra qua tâm sự của đồng chí Phạm Văn Đáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Tuyên Quang, người có nhiều đóng góp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Vụ việc dư luận quan tâm, bài Thất thoát tài sản nhà nước do buông lỏng lãnh đạo phản ánh những sai phạm của Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Nam Nung (tỉnh Đắk Nông) và đồng chí Phạm Đức Thắng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc: Kiên định quản lý Đảng nghiêm minh, toàn diện, diệt trừ tham nhũng nêu rõ, một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là khẳng định và phát huy kết quả trong cuộc chiến chống tham nhũng sâu rộng, kiên quyết, toàn diện và phương hướng thực hiện quản lý Đảng nghiêm minh, nhằm không ngừng nâng cao năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng; coi tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đối mặt.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2017.

Tạp chí Kiểm tra