Tạp chí Kiểm tra số tháng 10-2018

04/10/2018 | 15:09 PM

Xem với cỡ chữ

Tháng 10-2018, Tạp chí Kiểm tra xuất bản số đặc biệt Chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018).

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương gửi Thư chúc mừng tới các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ngành Kiểm tra Đảng.

Bài xã luận Tô thắm trang sử vàng truyền thống đã khái quát chặng đường vinh quang 70 năm của Ngành Kiểm tra Đảng; tự hào bởi những trang sử truyền thống được các thế hệ tô thắm bằng sự lớn mạnh, trưởng thành không ngừng và bằng bề dày thành tích qua từng năm. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Bài viết Ngành Kiểm tra Đảng 70 năm - Những mốc son trên chặng đường phát triển của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương khái quát quá trình hình thành và phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng qua các giai đoạn cách mạng. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã luôn quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, vì vậy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của UBKT các cấp qua các kỳ Đại hội Đảng ngày càng được bổ sung hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong trong tình hình hiện nay.

Tạp chí Kiểm tra có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương với chủ đề Tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Bài viết Thực hiện thật tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Kiểm tra Đảng của đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT các cấp; đồng thời nêu một số kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới. Bài viết Đồng chí Trần Kiên - Giai thoại và đời thực kể về cuộc đời với một chuỗi dài của những vang ngân về sự tận tụy và liêm khiết của đồng chí Trần Kiên, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm UBKT Trung ương khóa V và khóa VI.

Trong số đặc biệt này còn có các bài viết của các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư các tỉnh uỷ, thành uỷ với những kết quả, thành tích đạt được của địa phương, đơn vị trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát xây dựng Đảng bộ tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh; Kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Hà Nam; UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, còn có các bài viết của các đồng chí Chủ nhiệm UBKT các tỉnh uỷ, thành ủy và đảng uỷ trực thuộc Trung ương phản ánh phong phú, sinh động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong Quân đội; UBKT Thành ủy Hà Nội chủ động kiểm tra, giám sát phòng ngừa vi phạm; Quảng Ninh đổi mới và phát triển; Nâng cao chất lượng cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; Bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An; Ninh Bình tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra; Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Bình phát huy truyền thống vẻ vang; Công tác kiểm tra, giám sát giúp thực hiện thành công công tác giải phóng mặt bằng; UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận: Kiểm tra, giám sát kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc. 

Cũng trong số này, có nhiều bài viết đi vào các các lĩnh vực quan trọng của hoạt động kiểm tra, giám sát đang được quan tâm: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm soát quyền lực ở nước ta; Đưa quyết tâm chính trị của Đảng đi vào lòng dân; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Đảng; Tăng thẩm quyền của UBKT các cấp hiện nay; Thông cáo báo chí sau kỳ họp - Bức thông điệp đươc toàn Đảng, toàn dân đón nhận; Nghiên cứu khoa học về công tác kiểm tra Đảng - Từ lý luận đến thực tiễn; Nghĩ về văn hóa kiểm tra; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra - Yếu tố quyết định chất lượng công tác kiểm tra Đảng; Tính nhân văn trong công tác kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, trong dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, Tạp chí Kiểm tra số tháng 10 còn có những bài viết của các nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ cảm nhận về công việc, về những cán bộ kiểm tra được thể hiện rất tình cảm, xúc động: Như anh “dân quê” vừa “cày xong thửa ruộng”; Về với Vụ V…

Bài viết Cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam: Điểm nhấn trong xu thế chung của thế giới phản ánh sự quyết liệt của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua. Nỗ lực này được cộng đồng quốc tế đánh giá cao trong bối cảnh phần lớn các nước dù cố gắng nhưng ít có tiến bộ trong việc giảm thiểu vấn nạn này.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 10-2018.

 

Tạp chí Kiểm tra