Tạp chí Kiểm tra số tháng 1-2018

19/01/2018 | 14:10 PM

Xem với cỡ chữ

Số tháng 1-2018, Tạp chí Kiểm tra tiếp tục duy trì các chuyên mục, trong đó có Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đăng tin Cơ quan UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; Đại hội đại biểu công đoàn Cơ quan UBKT Trung ương nhiệm kỳ 2017 - 2022. Cũng trong Chuyên mục, bài Quy định xử lý đảng viên vi phạm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng nêu những điểm mới trong Quy định 102 so với Quy định 181 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm triển khai thực hiện Quy định 102.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2018), bài viết Nối tiếp trang vàng lịch sử Ngành Kiểm tra Đảng phản ánh lịch sử hình thành và những hoạt động của Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam, góp phần tô đậm truyền thống lịch sử của Ngành Kiểm tra Đảng.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có bài Phú Yên: Hiệu quả từ gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII).

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII với bài Kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Hà Giang có bài phỏng vấn đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với chủ đề Đảng bộ tỉnh Hà Giang đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào cuộc sống. Chuyên đề còn có các bài: Hà Giang tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Chuyển biến tích cực trong chấp hành kỷ luật đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Giang; Kiểm tra, giám sát tạo động lực phát triển; Công tác kiểm tra, giám sát với xóa đói giảm nghèo ở huyện Mèo Vạc.

Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài Những nội dung mới được bổ sung, sửa đổi trong Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm nêu cụ thể bố cục và những nội dung mới được bổ sung, sửa đổi trong Quy định 102. Chuyên đề còn có một số bài viết: Những vấn đề đặt ra đối với công tác kiểm tra tài chính đảng trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của UBKT tỉnh ủy, thành ủy; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong việc kiểm soát quyền lực nhà nước; Phát huy vai trò của các lực lượng đấu tranh chống tiêu cực phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; Bình Thuận với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Đảng bộ Quân khu 5 ba năm liền không có tổ chức đảng vi phạm; Bài học từ một cuộc giám sát chuyên đề.

Gương cán bộ kiểm tra giới thiệu chân dung đồng chí Ngô Xuân Văn, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Vụ việc dư luận quan tâm, bài Sai phạm trong sử dụng các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới phản ánh những sai phạm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Mỹ và đồng chí Trần Thiên Nam, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

Nhìn ra thế giới, bài Trung Quốc tiếp tục “đánh mạnh” quan tham phản ánh những nỗ lực, quyết tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc quản lý nghiêm minh, lập lại kỷ cương trong các tổ chức đảng và chính quyền.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng…

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 1-2018.

Tạp chí Kiểm tra