Dấu ấn Quảng Bình

17/01/2020 | 13:22 PM

View with font size

Từ một tỉnh gặp nhiều khó khăn, sau 30 năm tái lập tỉnh (1989-2019), Quảng Bình đã có những bước chuyển mình phát triển khá nhanh, vươn lên trở thành địa phương có nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.

Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) khang trang hôm nay.

Trải qua 13 năm hợp nhất, ngày 1-7-1989, tỉnh Quảng Bình trở về với địa giới hành chính cũ với tên gọi rất đỗi thân thương vốn có trong lịch sử. Những ngày đầu tái lập, tỉnh Quảng Bình phải xây dựng lại từ đầu, do hậu quả chiến tranh còn quá nặng nề, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu thốn, yếu kém; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nghèo khó...

Trước muôn vàn khó khăn đó, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế, quyết tâm xây dựng tỉnh Quảng Bình sớm trở thành một tỉnh giàu mạnh.Từ một nền kinh tế thuần nông, đến nay, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó, nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 18,3%; công nghiệp - xây dựng 26,5%; dịch vụ 55,2%. So với năm 1989 quy mô kinh tế tăng 119 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 89 lần. Từ một địa phương thường xuyên phải đối phó với thiếu đói giáp hạt, nay không những đã cân đối được nhu cầu tiêu dùng mà còn có khả năng sản xuất lương thực hàng hoá. Từ một tỉnh có cơ sở hạ tầng yếu kém, đến nay Quảng Bình đã có sân bay, cảng biển, đường sắt, đường bộ, hệ thống thuỷ lợi; các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế đã và đang phát huy hiệu quả, thu hút nhiều dự án đầu tư. Môi trường thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn, đã khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; các vùng kinh tế động lực được hình thành ngày càng rõ nét.

Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, với vương quốc hang động độc đáo, kỳ vĩ làm say đắm lòng người, đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. 

Trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã có những bước tiến quan trọng, tạo được những dấu ấn mới trong quá trình phát triển. Quảng Bình lần đầu tiên đã có học sinh đoạt huy chương Vàng Olimpic quốc tế; có vận động viên trở thành vận động viên thể thao nam đầu tiên của nước ta đạt đẳng cấp quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; nếu như ngày đầu tách tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 50%, đến nay giảm còn 6,14%. 

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Dân chủ được phát huy và ngày càng mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân củng cố vững chắc. Hoạt động đối ngoại chú trọng. Sức mạnh mọi mặt của tỉnh được nâng lên. 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, thực sự là khâu then chốt. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và thực tiễn tình hình địa phương, Đảng bộ đã triển khai các giải pháp nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng và nhân dân. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được tăng cường, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả; kết quả thể hiện trên nhiều mặt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, UBKT các cấp.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình khẳng định: Sau 30 năm tái lập tỉnh Quảng Bình, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm, củng cố thêm niềm tin, nhân lên sức mạnh cho chặng đường tiếp theo. Đó là, bài học luôn luôn giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, vận dụng một cách sáng tạo đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương; đề ra chủ trương sát đúng, nhất là các nhiệm vụ và giải pháp mang tính đột phá; nhằm khơi dậy và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đảng phải luôn vì dân, thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phải thực sự “lấy dân làm gốc”. Với những kết quả đạt được, năm 2019, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra, theo đồng chí Hoàng Đăng Quang, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục nỗ lực, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Trước tiên, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học công nghệ, cải thiện điều kiện và chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; giảm nghèo bền vững và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Quyết liệt chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm, trì trệ, sách nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức; xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

Bên cạnh đó, làm tốt công tác xây dựng Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là lãnh đạo phát triển kinh tế. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói đi đôi với làm; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Cấp uỷ, tổ chức đảng và UBKT các cấp căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Xuân Canh Tý đang đến gần. Những thành tựu mang dấu ấn Quảng Bình sau 30 năm xây dựng, đổi mới và phát triển đang là tiền đề, điều kiện, tạo sức bật quan trọng cho năm mới và những năm tiếp theo. Quảng Bình đang đón chào năm mới với nhiều lợi thế lớn. Hy vọng vùng đất được mệnh danh là "Vương quốc hang động" ngày càng khởi sắc...

  Đức Hữu