UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị thi đua nhiệm kỳ 2015-2020 UBKT các tỉnh ủy khu vực Trung du và miền núi phía Bắc

19/09/2020 | 11:48 AM

View with font size

Chiều 18-9, tại thị xã Sa Pa (Lào Cai), UBKT Trung ương tổ chức Hội nghị thi đua nhiệm kỳ 2015-2020 UBKT các tỉnh ủy khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên UBKT Trung ương; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Thường trực Thị ủy Sa Pa; lãnh đạo UBKT các tỉnh trong Khu vực và đại diện một số vụ, đơn vị Cơ quan UBKT Trung ương…

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Cụm thi đua số 2 (Vụ Địa phương II) gồm 16 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, trong đó có 8 tỉnh biên giới, là địa bàn còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng còn thiếu so với biên chế, một bộ phận cán bộ trình độ, năng lực thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu. Song cấp ủy, UBKT các cấp trong Khu vực đã nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.  

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Trung ương đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành Kiểm tra, được UBKT các tỉnh trong Khu vực hưởng ứng triển khai thực hiện, nên công tác kiểm tra, giám sát ngày càng nền nếp, đi vào chiều sâu với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương, thể hiện được vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.

UBKT các cấp đã tích cực thi đua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ cấp uỷ giao. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa và hằng năm trên cơ sở quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quy định, hướng dẫn của UBKT Trung ương, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ, mục tiêu, biện pháp triển khai thực hiện.

Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên, tổ chức đảng đã được UBKT các cấp trong Khu vực chú trọng, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2.338 tổ chức đảng (trong đó, 16 UBKT tỉnh ủy kiểm tra 82 tổ chức đảng) và 7.029 đảng viên, trong đó có 1.215 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, chiếm 17,3 % tổng số đảng viên được kiểm tra; kết luận có vi phạm phải thi hành kỷ luật 3.857 đảng viên, chiếm 54,8% tổng số đảng viên được kiểm tra. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 28.191 tổ chức đảng. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng 11.370 tổ chức; kiểm tra tài chính đảng 25.832 tổ chức. Giám sát chuyên đề 4.058 tổ chức đảng và 26.162 đảng viên. Tham mưu giúp cấp ủy các cấp kiểm tra 56.771 tổ chức đảng và 115.387 đảng viên…

Sau khi phân tích, đánh giá và bỏ phiếu bình xét, Hội nghị đã đề nghị UBKT Trung ương tặng Cờ thi đua UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La; tặng Bằng khen UBKT Tỉnh ủy các tỉnh: Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Giang.

Tin, ảnh: Trọng Thành