Tỉnh ủy Lâm Đồng tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

23/09/2020 | 18:51 PM

View with font size

Sáng 23-9-2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy khóa 10. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương VII, Cơ quan UBKT Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban Đảng của Tỉnh ủy, UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc… 

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 18 đảng bộ trực thuộc, 759 tổ chức cơ sở đảng, với 3.055 chi bộ trực thuộc và hơn 46 nghìn đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.  

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã kiểm tra, giám sát 4.230 tổ chức đảng và 16.830 đảng viên. Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 6, cảnh cáo 2 tổ chức. Thi hành kỷ luật 788 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 581, cảnh cáo 143, cách chức 14, khai trừ ra khỏi Đảng 50 trường hợp. 

UBKT Tỉnh ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 65 đảng viên (trong đó có 38 cấp ủy viên); kiểm tra 24 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật 24 tổ chức đảng; xử lý kỷ luật 14 đảng viên (trong đó có 8 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 3 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 6 đảng viên; kiểm tra thu chi ngân sách 10 tổ chức đảng; kiểm tra thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí 10 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 27 tổ chức đảng và 44 đảng viên (trong đó có 40 cấp ủy viên); tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng 22 đảng viên (trong đó có 18 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề theo Điều 32, Điều lệ Đảng 24 tổ chức đảng và 22 đảng viên (gồm có 6 tỉnh ủy viên và 16 huyện ủy viên).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả, hạn chế, và bài học kinh nghiệm, các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Định hướng công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục quan tâm, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa các cơ quan đảng với cơ quan nhà nước; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có phẩm chất, đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi… để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng Khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020.  

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 8 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020; UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.  

Thái Sơn