Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

04/08/2020 | 10:24 AM

View with font size

Chiều 3-8, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; việc thực hiện Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên UBKT Trung ương... Các đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Huấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu có nhiều chuyền biến tích cực, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp kiểm tra 2.449 tổ chức đảng, 4.011 đảng viên (trong đó có 1.574 cấp ủy viên); kết luận 84 tổ chức đảng, 67 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Giám sát 2.017 tổ chức đảng, 4.342 đảng viên; qua giám sát phát hiện 11 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 trường hợp. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 17 trường hợp. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 7 tổ chức đảng (khiển trách 6; cảnh cáo 1) và 416 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 324; cảnh cáo 74; cách chức 9; khai trừ ra khỏi Đảng 9 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 186 tổ chức đảng và 404 đảng viên (trong đó có 217 cấp ủy viên); kết luận 49 tổ chức đảng và 219 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật  4 tổ chức đảng và 117 đảng viên. Kiểm tra 1.252 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 317 tổ chức đảng; kết luận 74 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 102 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh 120 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 1.057 tổ chức đảng; kết luận 1 tổ chức đảng có vi phạm, đề nghị xuất toán, truy thu số tiền 358 triệu đồng sai quy định. Trong nhiệm kỳ, UBKT cấp tỉnh và huyện đã thi hành kỷ luật 79 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách  39, cảnh cáo 15, khai trừ 24 ra khỏi Đảng 24 trường hợp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nêu kết quả đạt được ở địa phương, đơn vị và tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nhất là việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, kiến nghị Trung ương, tỉnh một số vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ Ngành Kiểm tra Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật, nhất là trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí lưu ý, Bà Rịa-Vũng Tàu là cực tăng trưởng nóng của khu vực miền Đông Nam bộ, đòi hỏi công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính ngân sách và công tác tổ chức, cán bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí... cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhiệm kỳ mới, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh cần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các nhiệm vụ theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng quy định. Trước mắt, tập trung thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác thẩm định nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thị Yến trao Huân Chương Lao động hạng Nhất tặng UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp ủy và UBKT các cấp. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp cần tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cấp, các ngành về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc kê khai tài sản, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Cấp ủy, UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ngay sau đại hội đảng bộ, cấp ủy, UBKT các cấp nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn và đồng chí Nguyễn Thị Yến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến 2018.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 13 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Hải Hà