Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

18/09/2019 | 14:40 PM

View with font size

Ngày 17-9-2019, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong 3 năm qua (2016-2019), Thành phố Đà Nẵng đã tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy đảng của thành phố triển khai nghiêm túc, hiệu quả, từng bước tạo ra nếp sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong đời sống cán bộ, đảng viên; góp phần thiết thực trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa trong xã hội.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 05, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị, nhất là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của thành phố. Tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tránh thực hiện một cách chung chung, hình thức, khẩu hiệu suông…

Nhiều mô hình có hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia ở các địa phương, như: Giảm lời nói, tăng hành động; giảm lý do, tăng biện pháp; giảm phàn nàn, tăng nhiệt huyết..., gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và thiết thực, góp phần tích cực trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biển", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về Di chúc của Bác, những giá trị tư tưởng, chính trị, văn hoá trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên; qua đó, nâng cao và khẳng định được giá trị trường tồn của Di chúc, tuyên truyền về cuộc đời, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, thông qua gương người thật, việc thật để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, trong quần chúng nhân dân. Dịp này, có 8 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiêu biểu qua 3 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố được UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Các cá nhân điển hình tiêu biểu được UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen.

Trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05; tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiên tiến, những cách làm hay để kịp thời biểu dương, động viên; chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Lương Đức