Nghiệm thu Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam”

24/09/2020 | 20:40 PM

View with font size

Chiều 24-9, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” do Tiến sỹ Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm Chủ nhiệm. PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu Đề tài.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương: Nguyễn Quốc Hiệp, Cao Văn Thống; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu và thành viên Ban Chủ nhiệm Đề tài.

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu Đề tài.

Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng ta nói chung và Ngành Kiểm tra Đảng nói riêng trong việc trang bị hệ thống lý luận về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay; hướng tới việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong tình hình mới.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao và ghi nhận đây là một trong rất ít những Đề tài đã thực hiện vượt tiến độ, huy động được trí tuệ của nhiều nhà khoa học là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực và đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín. Nội dung Đề tài được triển khai logic, bố cục chặt chẽ, các giải pháp đưa ra có tính khả thi cao. Đề tài được áp dụng trong thực tiễn sẽ đóng góp thiết thực cho công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Đề tài có 4 nội dung đóng góp mới, nổi bật như sau:

Thứ nhất, Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Trong đó, luận giải các nội dung, phương thức lãnh đạo, điều kiện bảo đảm và tiêu chí đánh giá hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với nội dung này. Đồng thời chỉ ra sự cần thiết phải đổi mới và các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ hai, Đề tài đã tổng kết, so sánh và rút kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân hành động Singapore và Đảng Dân chủ xã hội Đức về đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo đối với kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, Đề tài đã đưa ra những gợi mở có thể tham khảo cho Việt Nam.

Thứ ba, Đề tài đã khái quát tình hình tham nhũng và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có bước đột phá, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội. Tuy nhiên việc phát hiện và xử lý tham nhũng chưa phản ánh đúng với tình hình thực tế, chưa đạt được mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng.

Thứ tư, Đề tài đã mô tả và đánh giá thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở hệ thống tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trên cả nước.

Hội đồng đã thống nhất đánh giá Đề tài đạt mức xuất sắc; đồng thời, đóng góp một số ý kiến để Ban chủ nhiệm Đề tài hoàn thiện nội dung, nâng cao chất lượng Đề tài.

Minh Ngọc