Bài học từ việc xử lý đơn, thư tố cáo nặc danh ở huyện Châu Thành, Bến Tre

06/04/2020 | 08:30 AM

View with font size

Đầu năm 2018, các cơ quan của huyện Châu Thành và tỉnh Bến Tre nhận được 26 lượt đơn nặc danh tố cáo một số nội dung liên quan đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện Châu Thành. Qua nắm tình hình, xác định nội dung tố cáo là có cơ sở, đối tượng bị tố cáo là cán bộ thuộc diện thẩm quyền Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy quản lý, ngày 2-3-2018 UBKT Tỉnh ủy đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành với các nội dung liên quan đến trách nhiệm của đồng chí trong lãnh đạo, điều hành địa phương. Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy kết luận đồng chí Chủ tịch UBND huyện Châu Thành đã vi phạm một số nội dung sau:

Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, BTV và Thường trực Huyện ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020); quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể: Chuẩn bị chưa đầy đủ một số nội dung để trình BTV Huyện ủy, thực hiện chưa kịp thời kết luận của BTV Huyện ủy, có việc chưa kịp xin ý kiến BTV Huyện ủy. Không thông qua BTV Huyện ủy để có chủ trương cho thuê đất. Bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, chưa kịp thời đề xuất BTV phương án khắc phục dứt điểm việc bổ nhiệm sai quy định này. Điều hành, quản lý hoạt động của UBND huyện giai đoạn trước tháng 7 - 2017 không thông qua tập thể thành viên ủy ban một số vấn đề thuộc thẩm quyền chung.

Ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Thưa với diện tích hơn 400 m2 không đúng quy trình, quy định. UBND tỉnh đã kết luận và yêu cầu UBND huyện tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân liên quan đến sai phạm, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện tham mưu xử lý, khắc phục vi phạm trên nhưng chậm thực hiện dẫn đến đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý việc sử dụng, cho thuê và giao đất đối với đất công, đất công ích, bãi bồi; quản lý vốn và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, như: Nhiều hồ sơ cho thuê đất không thực hiện đấu giá cho thuê theo quy định; một số hồ sơ cho thuê đất không có quyết định của UBND huyện; tham mưu phân bổ kế hoạch hằng năm không theo thứ tự ưu tiên, không báo cáo tình hình nợ đọng để HĐND có phương án trả nợ, dẫn đến bố trí vốn dàn trải và nợ đọng kéo dài (trong đó từ năm 2010 - 2015 còn nợ 10 công trình với số tiền hơn 5 tỷ đồng); thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư không đúng quy định của Luật Đầu tư công; giao Ban Quản lý dự án thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán làm cơ sở cho việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình đầu tư năm 2015, 2016 không đúng quy định; việc lựa chọn nhà thầu không đúng quy định Luật Đấu thầu; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chưa đúng thẩm quyền…

Thiếu kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước, để các cơ quan chức năng tham mưu vi phạm pháp luật trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ: Quản lý chi phí chưa bảo đảm, kiểm tra khối lượng nghiệm thu thanh quyết toán chưa chính xác dẫn đến thanh toán khối lượng thừa số tiền hơn 108 triệu đồng; thanh toán chi phí bảo hiểm công trình chưa đúng quy định hợp đồng đã ký kết; quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư chưa chặt chẽ theo đúng các quy định, quản lý tiến độ thi công chưa chặt chẽ dẫn đến phải gia hạn thời gian thi công; lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chưa đúng thời gian theo quy định; cho các nhà thầu thực hiện một số nội dung sai quy định.

UBKT Tỉnh ủy cũng kết luận rõ sai phạm của từng phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, như: Phòng Kinh tế - Hạ tầng phê duyệt dự toán phát sinh tăng giảm, hồ sơ yêu cầu chưa đúng thẩm quyền. Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020, để trình HĐND huyện theo đúng quy định và quản lý trụ sở cũ của hội luật gia huyện, để Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện cho bà Phạm Thị Kim Thơi thuê diện tích đất 65 m2 với giá 351.000 đồng/năm chưa phù hợp; chấp thuận cho các nhà thầu tham gia đấu thầu thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt kể cả nhà thầu được xét trúng thầu sai quy định; thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành chưa đúng thẩm quyền và chưa phát hiện được các sai sót trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản để kiến nghị khắc phục theo quy định. Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện chưa làm tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện dẫn đến nhiều trường hợp cho thuê đất không qua đấu giá và một số hồ sơ cho thuê đất không có quyết định của UBND huyện; 2 hộ ông Nổi và bà Thơi xin thuê nhà, đất nhưng hồ sơ hợp đồng cho thuê chỉ ký cho thuê đất; chậm tham mưu xử lý, khắc phục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thưa…

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên là do trong lãnh đạo, điều hành đồng chí Chủ tịch UBND huyện còn chủ quan, chưa sâu sát, thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hạn chế trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp; vai trò trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy. BTV Huyện ủy đôi lúc chỉ đạo thiếu kiên quyết trong tổ chức thực hiện. Đội ngũ cán bộ còn chủ quan, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu.

Từ kết luận trên, UBKT Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xử lý khắc phục việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thưa sai quy định. Yêu cầu BTV Huyện ủy và UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các sai phạm; tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm, để xử lý nghiêm minh và công khai cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên biết; thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 108 triệu đồng do thanh toán thừa khối lượng. Riêng đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu khắc phục ngay những khuyết điểm, vi phạm của bản thân và chỉ đạo kiểm điểm xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm có liên quan theo thẩm quyền.

Với những sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. BTV Huyện ủy Châu Thành đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý, khắc phục việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định; thu hồi 108 triệu đồng thanh toán thừa khối lượng và các vi phạm khác; tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các tổ chức đảng kiểm điểm những cá nhân liên quan đến các sai phạm trên. Qua xem xét, Huyện ủy và BTV Huyện ủy  đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 đảng viên, gồm: Nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thạch. Đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm phê bình đối với 3 đồng chí trưởng phòng, gồm: Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Trưởng phòng Nội vụ huyện.

Sau khi vụ việc được làm rõ, những cán bộ liên quan đến các sai phạm được xem xét xử lý nghiêm khắc, tình trạng đơn, thư tố cáo nặc danh, kể cả có danh đã hạn chế, do đó năm 2019 chỉ còn xuất hiện 1 đơn tố cáo nặc danh đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Thành. Qua nắm tình hình, UBKT Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kết luận, có vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, UBKT Huyện ủy và UBND huyện đã xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Qua kiểm tra, UBKT Huyện ủy cũng đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 đảng viên, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 6 cán bộ khác của thị trấn, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Cầu Rạch Miễu nối đôi bờ Tiền Giang và Bến Tre

Đây là bài học đáng được các cấp ủy quan tâm nghiên cứu trong việc xử lý đơn, thư tố cáo (nhất là đơn tố cáo nặc danh). Khi cấp ủy đảng và UBKT các cấp quan tâm xử lý dứt điểm, nghiêm minh đơn, thư kịp thời và các vấn đề mới phát sinh sẽ ngăn chặn được tình trạng đơn, thư tố cáo kéo dài, dễ trở thành điểm nóng…, nhất là tình trạng đơn, thư tố cáo trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, nhằm góp phần ổn định đoàn kết nội bộ, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp./.

Trịnh Nhất