Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

25/05/2020 | 10:58 AM

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Bắc năm 2020

23/05/2020 | 13:39 PM

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, hướng tới Đại hội XIII của Đảng

21/05/2020 | 14:21 PM

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ chín Quốc hội khóa XIV

20/05/2020 | 13:56 PM

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương làm việc tại tỉnh Long An, Đồng Tháp

20/05/2020 | 13:22 PM

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

03/05/2020 | 13:53 PM

Đoàn cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Trung ương viếng lăng Bác nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/05/2020 | 10:28 AM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên khu vực phía Bắc năm 2020

18/05/2020 | 14:06 PM

Cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam

18/05/2020 | 08:18 AM

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chúc mừng 2 đồng chí Uỷ viên UBKT Trung ương được bầu bổ sung

15/05/2020 | 16:56 PM