Hoàng “Thánh Gióng”

Bây giờ thì Hoàng đã chuyển sang công tác ở nơi khác, đơn vị khác, không hề dính dáng gì đến công việc cũ, cơ quan...

Thư riêng

Kính gửi: Đồng chí Bí thư, Cục trưởng Vì không có dịp gặp mặt để trình bày cặn kẽ với đồng chí Bí thư, Cục...

Rõ là dơ mặt

Tổ chức mới bắt đầu hình thành. Người ta đang dự tính xem ai sẽ về làm người đứng đầu tổ chức này và người ta đã...

Tự soi ?

Những ngày qua dư luận, báo chí... bàn tán xôn xao về Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng làm việc tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh...