Nếu nội dung tố cáo là bịa đặt, vu khống thì người tố cáo sẽ bị xem xét, xử lý

01/10/2019 | 07:35 AM

Việc giải quyết tố cáo thực hiện theo quy định của Đảng về phân cấp quản lý cán bộ

30/09/2019 | 09:17 AM

Đoàn kiểm tra do BTV Tỉnh ủy thành lập thực hiện nhiệm vụ do BTV Tỉnh ủy giao, khi kết thúc cuộc kiểm tra phải báo cáo BTV Tỉnh ủy

05/09/2019 | 07:41 AM

Phạm vi giải quyết khiếu nại

04/09/2019 | 13:36 PM

Biết có hành vi tham nhũng, tiêu cực mà không báo cáo theo quy định sẽ bị xử lý kỷ luật

31/07/2019 | 09:45 AM

Tạm dừng bổ nhiệm lại đối với cán bộ đang là đối tượng bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

30/07/2019 | 13:54 PM

Thẩm quyền thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên vi phạm của UBKT từ cấp huyện và tương đương trở lên

08/07/2019 | 07:53 AM

Ủy ban Kiểm tra cùng cấp của Đảng bộ lâm thời trên được thành lập như thế nào

05/07/2019 | 11:43 AM

Đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng từ tháng 1 đến hết tháng mà không có lý do chính đáng thì chi bộ có thể làm thủ tục xóa tên đảng viên

04/06/2019 | 07:30 AM

Tổ chức đảng có thẩm quyền kiểm tra đối với đối tượng là thường trực huyện ủy không?

03/06/2019 | 15:17 PM