Nếu nội dung tố cáo là bịa đặt, vu khống thì người tố cáo sẽ bị xem xét, xử lý

01/10/2019 | 07:35 AM

View with font size

Hỏi: Đồng chí A bị tố cáo vi phạm về thái độ, văn hóa ứng xử trong hoạt động công vụ; tổ chức đảng có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với đồng chí A. Qua kiểm điểm và giải trình, đồng chí A khẳng định không có vi phạm; tổ chức đảng không có bằng chứng khẳng định đồng chí A có vi phạm; người tố cáo cũng không cung cấp được chứng cứ để khẳng định nội dung tố cáo của mình là đúng. Kết thúc giải quyết, tổ chức đảng có thẩm quyền kết luận không có cơ sở khẳng định đồng chí A có vi phạm trong hoạt động công vụ và có văn bản trả lời người tố cáo.

Vậy việc xem xét, xử lý của tổ chức đảng có thẩm quyền có đúng quy định hay không? Trường hợp đồng chí A có văn bản đề nghị tổ chức đảng giải quyết tố cáo xử lý người tố cáo vì cho rằng bịa đặt, vu khống, có dụng ý xấu đối với mình thì xử lý thế nào?

Trả lời: Việc giải quyết tố cáo đối với đồng chí A được thực hiện theo quy trình giải quyết tố cáo; trên cơ sở báo cáo thẩm tra, xác minh của đoàn kiểm tra; tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kết luận không có cơ sở khẳng định đồng chí A vi phạm trong hoạt động công vụ và trả lời người tố cáo là đúng quy định của Đảng.

Trường hợp đồng chí A có văn bản đề nghị xử lý người tố cáo vì cho rằng bịa đặt, vụ khống đối với mình, thì tổ chức đảng giải quyết tố cáo có thể tiến hành xem xét giải quyết hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền tiến hành kiểm tra đối với người tố cáo (nếu người tố cáo là đảng viên). Trường hợp người tố cáo không phải là đảng viên thì ủy ban kiểm tra đề nghị tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đề nghị của đồng chí A.

Nếu xác định nội dung tố cáo là bịa đặt, vu khống thì xem xét, xử lý theo Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Tạp chí Kiểm tra