Công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y chức danh Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015 - 2020

03/04/2020 | 14:29 PM

Quảng Nam kiểm tra, giám sát công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

03/04/2020 | 09:24 AM

UBKT các cấp tỉnh Cao Bằng tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên trước đại hội đảng bộ các cấp

01/04/2020 | 09:40 AM

Tỉnh ủy Phú Yên kỷ luật 3 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện

01/04/2020 | 09:38 AM

Những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

31/03/2020 | 11:23 AM

Một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi

30/03/2020 | 09:55 AM

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp ở Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng

27/03/2020 | 08:20 AM

Cà Mau tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

26/03/2020 | 09:58 AM

Đề nghị xem xét kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

26/03/2020 | 09:57 AM

Lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn nhờ làm tốt kiểm tra, giám sát

26/03/2020 | 07:30 AM