Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2015-2020

22/10/2020 | 15:30 PM

UBKT Huyện ủy Mường La chủ động tham mưu giúp cấp ủy

22/10/2020 | 08:48 AM

Huyện ủy Cần Giờ tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

20/10/2020 | 15:20 PM

UBKT các cấp tỉnh Quảng Nam chủ động kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

16/10/2020 | 15:51 PM

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng)

14/10/2020 | 09:15 AM

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025

13/10/2020 | 16:01 PM

Đảng bộ tỉnh Trà Vinh: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

13/10/2020 | 15:57 PM

Đảng bộ thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước): Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm

12/10/2020 | 14:40 PM

Đảng bộ tỉnh Long An: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương

12/10/2020 | 14:38 PM

Kinh nghiệm qua nhiệm kỳ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

12/10/2020 | 09:43 AM