Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành A (Hậu Giang) triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021

27/01/2021 | 13:48 PM

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị thu hồi quyết định xếp lại ngạch và bậc lương đối với nguyên Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Cơ

25/01/2021 | 15:22 PM

UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra

21/01/2021 | 10:44 AM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Hậu Lộc

18/01/2021 | 15:00 PM

Tỉnh ủy Đắk Lắk tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ 2021

18/01/2021 | 14:22 PM

UBKT Tỉnh ủy Phú Thọ tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

15/01/2021 | 20:03 PM

Quảng Bình: Tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Dự án

15/01/2021 | 08:30 AM

UBKT Hòa Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021

14/01/2021 | 20:58 PM

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Kon Tum năm 2020

12/01/2021 | 15:29 PM

Công tác kiểm tra thúc đẩy hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội huyện Tiểu Cần (Trà Vinh)

12/01/2021 | 14:05 PM