UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

24/03/2020 | 10:58 AM

UBKT Thị ủy An Nhơn (Bình Định) kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

23/03/2020 | 13:59 PM

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

20/03/2020 | 16:06 PM

Huyện ủy Nghĩa Hưng (Nam Định) nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

20/03/2020 | 16:05 PM

Đề nghị tăng hình thức kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình

19/03/2020 | 10:38 AM

Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp

19/03/2020 | 10:37 AM

UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai quyết định kỷ luật 6 cán bộ ngành công an tỉnh tại kỳ họp thứ 47

19/03/2020 | 08:54 AM

Đảng bộ huyện Lắk (Đắk Lắk): Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

18/03/2020 | 07:41 AM

Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025

17/03/2020 | 11:07 AM

Những khó khăn, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

17/03/2020 | 09:00 AM