UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh kỷ luật ba cán bộ thành phố Cẩm Phả

03/07/2020 | 14:18 PM

View with font size

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 35, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thảo luận, xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với các đồng chí: Trương Văn Pha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả, Chủ tịch UBND phường Quang Hanh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Quang Hanh; Phạm Văn Kính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả; Nguyễn Hải Khiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả.

Đối với đồng chí Trương Văn Pha, trong thời gian từ 8-1-2018 đến 30-3-2018, với cương vị Chủ tịch UBND phường Quang Hanh đã thiếu trách nhiệm trong việc ký xác nhận đối với một số hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Quang Hanh để Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trình UBND thành phố Cẩm Phả cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đường kết nối từ Quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả. Đồng chí còn phải chịu trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Quang Hanh trong việc để xảy ra vận chuyển than trái phép trên địa bàn phường Quang Hanh.

Đồng chí Phạm Văn Kính, trong thời gian từ tháng 8-2018 đến tháng 3-2019, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả đã thiếu kiểm tra, giám sát, ký quyết định phê duyệt một số phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng không đúng quy định, dẫn đến làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đường kết nối từ Quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Đồng chí Nguyễn Hải Khiên, trong thời gian từ 19-3-2019 đến 31-7-2019 với cương vị là Phó Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả đã thiếu kiểm tra, giám sát ký một số quyết định phê duyệt phương án bồi thường tại Dự án đường kết nối từ Quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và Dự án cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn giai đoạn 3 không đúng quy định, phải thu hồi, hủy bỏ, lập lại phương án bồi thường.

Những vi phạm, khuyết điểm của các đồng chí Trương Văn Pha, Phạm Văn Kính, Nguyễn Hải Khiên đã làm ảnh hưởng uy tín của tổ chức đảng, chính quyền và cá nhân các đồng chí, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Sau khi phân tích nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, các tình tiết giảm nhẹ, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các đồng chí Phạm Văn Kính, Nguyễn Hải Khiên, Trương Văn Pha bằng hình thức khiển trách.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, có khuyết điểm theo kết luận của Thanh tra tỉnh.

PV