UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì, tổ chức hội nghị điều phối về công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

21/02/2020 | 13:49 PM

View with font size

UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận vừa chủ trì, tổ chức Hội nghị để thống nhất về nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của các ban và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, bàn bạc, thống nhất về nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của các ban và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm hạn chế, tránh bị trùng lặp về nội dung, đối tượng và thời gian kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát trong năm 2020./.

Hữu Tùng

(UBKT Tỉnh uỷ Bình Thuận)