Trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

25/11/2020 | 15:24 PM

View with font size

Ngày 24/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.

Thường trực Đảng ủy Khối chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 2493-QĐNS/TW, ngày 04/11/2020, Ban Bí thư Trung ương chuẩn y UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Chuẩn y đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn y 2 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Đồng chí Bùi Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và đồng chí Đặng Đình Bảo, Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ; đồng chí cũng cho biết sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025, việc phân công, điều động cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được thực hiện đúng quy trình, kịp thời, chặt chẽ và dựa trên năng lực, sở trường công tác, khả năng đáp ứng công việc của từng đồng chí. Đồng chí tin tưởng và mong muốn các đồng chí với kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mình tiếp tục tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

PV