Tỉnh ủy Quảng Bình tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Quy định 30-QĐ/TW

23/09/2020 | 14:59 PM

View with font size

Ngày 23-9, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thực hiện Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư, thường trực UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Quảng Bình được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy, UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 2.903 tổ chức đảng và 7.818 đảng viên, giám sát 1.801 tổ chức đảng và 6.630 đảng viên; kết luận 104 tổ chức đảng và 111 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 23 đảng viên. Giải quyết tố cáo 7 đảng viên, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giữ nguyên hình thức kỷ luật 4 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 94 tổ chức đảng và 279 đảng viên (có 186 cấp ủy viên); kết luận có 8 tổ chức đảng và 128 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Giám sát 1.488 tổ chức đảng và 2.401 đảng viên, phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 đảng viên. Kiểm tra 2.075 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết tố cáo 8 tổ chức đảng và 139 đảng viên, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 24 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật 6 đảng viên. Kiểm tra 84 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 1.375 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí; phát hiện số tiền sai phạm 584 triệu đồng. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng (khiển trách 9, cảnh cáo 4) và 1.714 đảng viên (khiển trách 1.331, cảnh cáo 256, cách chức 45, khai trừ ra khỏi Đảng 82 trường hợp).

Thực hiện Quy định 30 của Ban Chấp hành Trung ương, cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kịp thời quán triệt Quy định, ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương phát biểu tại Hội  nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được cũng như một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc; phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương nhấn mạnh: Qua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ qua của cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Bình đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Tuy nhiên, việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; việc luân chuyển cán bộ UBKT sang các ngành và ngược lại để đào tạo, bồi dưỡng, trưởng thành còn ít. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng quy chế làm việc; chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với nhiệm vụ chính trị địa phương; chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có hấu hiệu vi phạm; quán triệt, nghiên cứu các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; giải quyết tốt đơn thư tố cáo, thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại như: Công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các địa phương, đơn vị; nhận thức của một số cấp ủy, nhất là cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ; chưa chú trọng công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng… Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt mục tiêu, quan điểm, vai trò công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X); tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, quy chế, quyết định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, trước hết trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và cấp ủy giao, đặc biệt là chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiện toàn UBKT các cấp bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng Bằng khen cho 7 tập thể; UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 4 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020./.

Tin, ảnh: Lương Đức