Hòa Bình tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát

07/04/2020 | 21:47 PM

View with font size

Đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nói riêng và công tác xây dựng, chỉnh đốn nói chung, thời gian qua các cấp ủy, UBKT cấp trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, ý nghĩa quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời chủ động định hướng cho các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên các cấp của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, và của Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Quy chế số 09 - QC/UBKTTU, ngày 19-2-2019 Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo (BCĐ) phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của UBKT và Kế hoạch số 65-KH/UBKTTU, ngày 18-2-2020 của UBKT Tỉnh ủy về Kế hoạch phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2020 để chỉ đạo, hướng dẫn UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức triển khai và thực hiện.

Theo đó, BCĐ đã tham mưu UBKT Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với ngành mình, cấp mình. Trong Quý I năm 2020, tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn mới của UBKT Trung ương, như: Hướng dẫn số 07, 08 -HD/UBKTTW về công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 09, 10 - HD/UBKTTW về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên UBKT của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Công an nhân dân; Hướng dẫn số 12 - HD/UBKTTW về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp với Tạp chí Kiểm tra tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền cho cán bộ kiểm tra của tỉnh năm 2019

BCĐ cùng cấp ủy, UBKT các cấp phối hợp với Báo Hòa Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin truyền thông thông tin, Tạp chí Kiểm tra đăng tải hơn 100 tin, bài ảnh trên báo, tạp chí in và báo điện tử, trang thông tin điện tử để tuyên truyền về công tác kiểm tra của Đảng. Duy trì Chuyên mục Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trên Trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ Hòa Bình (đến nay đã có gần 4 triệu lượt người truy cập). Tuyên truyền những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kết quả phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và trả lời, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thông tin kết luận các kỳ họp 21, 22, 23 của UBKT Tỉnh ủy; công khai các kết luận, thông báo kiểm tra, xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên để xảy ra sai phạm tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017-2018 tỉnh Hòa Bình; các kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên...

 Qua đó đã góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phòng ngừa các khuyết điểm, vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội đồng thuận với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra./.

Hải Hà