Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 2, nhiệm kỳ 2015-2020

22/09/2020 | 15:47 PM

View with font size

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sau Đại hội Đảng bộ Quân khu 2, lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015-2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và hằng năm. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Quân khu sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế làm việc; quy chế phối hợp kiểm tra, giám sát với UBKT của 9 tỉnh, thành ủy trên địa bàn; ban hành quy trình kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Nắm chắc tình hình thực tiễn của Đảng bộ để làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng chủ động quán triệt, triển khai, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng Cục Chính trị, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra quốc phòng... tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, kỷ luật quân đội, các quy định của đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tự giác, tự rèn luyện và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhằm ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với đó, Đảng ủy đã chủ động kiện toàn UBKT các cấp đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý; bổ sung 70 lượt đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên UBKT của 21 đảng bộ trực thuộc; hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Quân ủy Trung ương chuẩn y 7 đồng chí vào Ủy viên UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã mở 101 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho 5.262 lượt cấp ủy viên và ủy viên UBKT (trong đó, Đảng ủy Quân khu mở 2 lớp, cho 242 lượt cấp ủy và ủy viên UBKT). Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.059 lượt tổ chức đảng, trong đó Khối chủ lực kiểm tra 412 tổ chức, Khối quân sự địa phương kiểm tra 647 tổ chức đảng. Đảng ủy Quân khu kiểm tra và phối hợp kiểm tra 8 tổ chức đảng, trong đó có 4 tổ chức đảng trực thuộc gồm: Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật; phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 4 Đảng ủy Quân sự tỉnh gồm: Lai Châu, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái. Đồng thời kiểm tra 12.052 lượt đảng viên, trong đó Đảng ủy Quân khu kiểm tra và phối hợp kiểm tra 28 đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì. Giám sát 723 lượt tổ chức đảng và 9.323 đảng viên, trong đó Đảng ủy Quân khu giám sát và phối hợp giám sát 21 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì và 3 tổ chức đảng gồm: Đảng ủy Sư đoàn 316, Sư đoàn 355 và Đảng ủy Quân sự tỉnh Sơn La.

UBKT các cấp đã tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng, đã kiểm tra 6 tổ chức đảng và 31 đảng viên, kết luận 1 tổ chức đảng và 6 đảng viên có vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật; kiểm tra 334 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 273 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật đảng; 363 tổ chức đảng về kiểm tra tài chính đảng và kiểm tra 2.788 đảng viên về thu, nộp đảng phí. Riêng UBKT Đảng ủy Quân khu đã kiểm tra 3 tổ chức đảng gồm: Lữ đoàn 297, Lữ đoàn 543, Trường Quân sự Quân khu. UBKT các cấp giám sát 475 tổ chức đảng và 998 đảng viên.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành xử lý kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 55 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 21 trường hợp, cảnh cáo 23 và khai trừ 11 trường hợp.

Nhìn chung nhiệm kỳ qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong đảng bộ đã có nhiều cố gắng, đã chủ động tích cực thực hiện khá toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Do đó, việc chấp hành kỷ luật của toàn Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên được nâng lên, tỷ lệ vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật quân đội của toàn Quân khu giảm so với nhiệm kỳ trước.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra một giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong thực hiện chức trách, quyền hạn, nhiệm vụ được giao; tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp ủy.

Sau Đại hội, UBKT các cấp thực hiện tốt việc tham mưu giúp cấp ủy ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa và hằng năm. Đẩy mạnh kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng để sớm phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm kéo dài, hoặc từ vi phạm cá nhân trở thành vi phạm tập thể.

Cấp ủy cần thường xuyên kiện toàn UBKT các cấp đủ về số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng; chủ động mở lớp hoặc phối hợp với UBKT cấp trên để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đổi mới phương pháp, tác phong của cấp ủy, UBKT các cấp trong công tác kiểm tra, giám sát; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp phù hợp với các cuộc kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng; duy trì và thường xuyên thực hiệu có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Quân khu với UBKT Tỉnh ủy trên địa bàn, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trọng Thành