Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở

02/12/2020 | 08:43 AM

View with font size

Đảng bộ huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) có 60 tổ chức cơ sở đảng, với 302 chi bộ trực thuộc và 5.415 đảng viên. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng của địa phương, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, UBKT các cấp từ huyện đến cơ sở cùng với việc quan tâm tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, nhanh chóng giải tỏa các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau ) – Đô thị sinh thái vùng sông nước Cửu Long.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Văn Thời cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm một cách khoa học, bảo đảm thực hiện hiệu quả. Phát huy vai trò các cơ quan tham mưu của cấp ủy và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Huyện ủy, BTV Huyện ủy đã sửa đổi, bổ sung 13 quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các đảng uỷ, ban, ngành, cơ quan có liên quan. Đồng thời, tạo điều kiện để UBKT Huyện uỷ và cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin giữa các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về những vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham, nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc xử lý các vụ việc nổi cộm, bức xúc, vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công các kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, hiệu lực, hiệu quả ngày một nâng cao: Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đảng viên được xử lý kịp thời, đúng quy định... Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện sai phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ngày càng được quan tâm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy được đổi mới, hướng về cơ sở và gắn với việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường các cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý khuyết điểm, vi phạm; đồng thời, tập trung kiểm tra, làm rõ và xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, vấn đề bức xúc được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp kiểm tra 375 tổ chức đảng và 282 đảng viên; giám sát thường xuyên 860 tổ chức đảng và 1.295 đảng viên; giám sát chuyên đề 105 tổ chức đảng và 95 đảng viên. UBKT Huyện uỷ và cơ sở kiểm tra 91 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 119 tổ chức đảng; giám sát thường xuyên 678 tổ chức đảng và 751 đảng viên (trong đó có 392 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 138 tổ chức đảng và 46 đảng viên... Kết quả đáng mừng là số tổ chức đảng và đảng viên còn hạn chế, khuyết điểm giảm nhiều; không có tổ chức đảng vi phạm đến mức phải thi hành xử lý kỷ luật. Đảng bộ huyện phải xử lý kỷ luật 228 đảng viên (giảm 56 đảng viên so với nhiệm kỳ trước).    

Điểm đáng ghi nhận là việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên của UBKT Huyện ủy và cơ sở trong Đảng bộ huyện Trần Văn Thời thời gian qua đã từng bước được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Huyện uỷ và cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 21 đảng viên (trong đó có: 2 huyện uỷ viên, 1 đảng uỷ viên, 9 chi uỷ viên). Qua kiểm tra, kết luận tổ chức đảng và các đảng viên đều có vi phạm, khuyết điểm; phải xem xét xử lý kỷ luật 10 đảng viên (khiển trách 8, cảnh cáo 2 trường hợp). Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm tổ chức đảng và đảng viên; xử lý kịp thời các vi phạm, nhanh chóng giải tỏa bức xúc của dư luận, ổn định tình hình chính trị cơ sở.

Điển hình, cuối năm 2019, trước tình hình dư luận bức xúc của quần chúng nhân dân về những vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách của một UBND xã trong huyện dẫn đến mất cân đối tài chính; hay việc vợ một đồng chí thủ trưởng cơ quan Thanh tra huyện chơi hụi, vỡ nợ, kéo theo đơn, thư phản ánh, tố cáo và gây mất trật tự an ninh - xã hội địa phương, UBKT Huyện ủy khẩn trương vào cuộc cử cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình. Để nhanh chóng có kết luận về vụ việc, giúp ổn định tình hình chính trị cơ sở, phục vụ cho công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ các cấp, UBKT Huyện ủy đã tham mưu, xin ý kiến Thường trực Huyện ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và 2 đồng chí huyện ủy viên có liên quan. Cụ thể, UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra huyện vi phạm việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, để vợ (cũng là đảng viên) tham gia chơi hụi, huy động tiền, vỡ nợ, không có khả năng chi trả với số tiền hơn 2 tỷ đồng, gây khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến uy tín đối với bản thân và tập thể. Chấp hành kết luận kiểm tra và quyết định xử lý kỷ luật của tổ chức, đồng chí Chánh Thanh tra huyện đã nghiêm túc kiểm điểm và cùng gia đình khắc phục các thiệt hại đã gây ra. Hay vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã và đồng chí  Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Hải nhiệm kỳ 2015 – 2020, liên quan đến vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy xã đã thiếu kiểm tra, giám sát để UBND xã và một số cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức Tài chính - kế toán xã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách. Đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy đối với các vi phạm, khuyết điểm trên; bản thân thiếu chỉ đạo, kiểm tra giám sát dẫn đến không phát hiện ra các khuyết điểm, vi phạm của tập thể và các cá nhân có liên quan, đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tập thể Đảng ủy xã Khánh Hải đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục các tồn tại, khuyết điểm nêu trên. Việc tổ chức đảng và đảng viên vi phạm thực hiện nghiêm túc kết luận kiểm tra, tích cực khắc phục các tồn tại, hạn chế, nỗ lực sửa sai, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đã góp phần nhanh chóng ổn định tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ các cấp theo đúng kế hoạch.  

Từ thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua của Đảng bộ huyện Trần Văn Thời có thể rút ra một số kinh nghiệm đó là: Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở  kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; trong lãnh đạo, chỉ đạo xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là UBKT các cấp; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy, UBKT cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan có liên quan; UBKT và các ban xây dựng Đảng chủ động tham mưu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, cán bộ kiểm tra phải sâu sát cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, qua giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, thông tin báo chí và dư luận xã hội kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; quan tâm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị có liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; kịp thời xử lý các hành vi tố cáo sai, xuyên tạc sự thật.

Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động UBKT và cơ quan UBKT; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Tống Văn Sông