Công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y UBKT Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020-2025

30/11/2020 | 12:56 PM

View with font size

Sáng 30/11, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 2521-QĐNS/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y UBKT Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí (9 chuyên trách, 2 kiêm chức); đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và 3 dồng chí được chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm.

Đồng chí Lê Minh Ý phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Ý chúc mừng các đồng chí đã được tín nhiệm bầu vào UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và được Ban Bí thư chuẩn y; đề nghị từng đồng chí thành viên UBKT Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, kinh nghiệm trong công tác, năng lực, trình độ, xây dựng UBKT Tỉnh ủy đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, cũng như tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy giao./.

Khánh Hưng