Bài học về ban hành văn bản không đúng thẩm quyền

10/11/2020 | 16:00 PM

View with font size

Cuối năm 2016, UBKT Tỉnh ủy Cà Mau thành lập Đoàn giải quyết tố cáo đối với đồng chí Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh về nội dung: Lợi dụng chức vụ quyền hạn ban hành văn bản trái quy định pháp luật, gây cản trở, khó khăn cho Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh trong việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá. Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy:

Tháng 9-2014, Tòa án Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có bản án phúc thẩm hôn nhân và gia đình, trong đó tuyên buộc ông Hạnh có nghĩa vụ hoàn trả lại cho vợ ½ giá trị căn nhà tại khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Tháng 11-2014, Cục Thi hành án tỉnh Cà Mau ra quyết định thi hành bản án trên. Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, tháng 11-2015 ông Vũ trúng đấu giá căn nhà và đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính. Tháng 12-2015, Cục Thi hành án ban hành quyết định cưỡng chế giao nhà và giao quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá theo quy định.

Sau khi ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án, UBND huyện Cái Nước cung cấp cho Cục Thi hành án bản kết luận ký ngày 11-1-2016 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ về kết luận pháp y tâm thần đối với ông Hạnh. Tiếp đó, ngày 27-6-2016 TAND huyện Cái Nước ban hành quyết định tuyên ông Hạnh mất năng lực hành vi dân sự; hoàn thành các thủ tục cử tổ chức đoàn thể giám hộ và giám sát việc giám hộ theo quy định.

Ngày 7-11-2016, Cục Thi hành án tiếp tục ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án để chuyển giao quyền tài sản cho người mua trúng đấu giá. Đồng thời, Cục Thi hành án tổ chức cuộc họp với các cơ quan liên quan, trong đó có đại diện VKSND tỉnh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ thi hành án, cán bộ nghiệp vụ của VKSND tỉnh Cà Mau, phát hiện bản án có điểm chưa được làm rõ, yêu cầu làm rõ thời điểm mắc bệnh của ông Hạnh.

Ngày 21-11-2016, VKSND tỉnh ban hành Công văn số 187/VKS-P11, gửi Cục Thi hành án với nội dung: “...Viện Kiểm sát yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thi hành án tạm dừng việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo Kế hoạch số 18/KH-CTHADS, đồng thời làm rõ chứng minh ông Hạnh mất năng lực hành vi dân sự khoảng thời điểm nào, vì đương sự bệnh từ năm 2006…”. Theo nội dung công văn, Cục Thi hành án đã tạm dừng cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá; tiếp tục dừng thi hành án, có văn bản xin ý kiến Tổng Cục Thi hành án. Đồng thời, VKSND tỉnh cũng có báo cáo lên VKSND Tối cao.

Ngày 23-2-2017, VKSND tối cao có Công văn trả lời với nội dung: “… Đối với việc làm rõ bản kết luận giám định pháp y tâm thần: VKS xét thấy cần thiết thì có quyền ban hành văn bản đề nghị Trung tâm Giám định Tây Nam bộ giải thích, bổ sung những điểm mà bản kết luận pháp y tâm thần chưa rõ đối với ông Hạnh. Trường hợp giám định làm rõ ông Hạnh bị bệnh mất năng lực hành vi dân sự trước khi có bản án sẽ được giải quyết theo quy định không liên quan đến quá trình Cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành theo bản án đang có hiệu lực pháp luật; đối với Công văn số 187/CVKS-P11: Do nội dung văn bản gửi cơ quan Thi hành án “yêu cầu Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau tạm dừng cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá” không đủ căn cứ, do đó cần rút kinh nghiệm trong việc ban hành văn bản”.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh, UBKT Tỉnh ủy đã kết luận: Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 187/VKS-P11 về việc tạm dừng cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá gửi Cục Thi hành án tỉnh Cà Mau là không đủ căn cứ, không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 28, Luật Tổ chức VKSND năm 2004; khoản 2, Điều 112 và khoản 2, Điều 103, Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2004. Như vậy, việc ban hành Công văn số 187/VKS-P11 đã gây cản trở, khó khăn đối với việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người trúng đấu giá, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của Ngành. Kết luận cũng nêu rõ, việc ban hành văn bản chưa phát hiện có mục đích vụ lợi cá nhân; nêu rõ trách nhiệm của cán bộ nghiệp vụ VKSND tỉnh trong việc tham mưu ban hành Công văn số 187/CV-VKS; nêu rõ trách nhiệm của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự trong việc chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. UBKT Tỉnh ủy kết luận nội dung tố cáo là đúng, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh có vi phạm, tuy nhiên chưa phát hiện có mục đích vụ lợi cá nhân trong việc ban hành văn bản. Ban Thường vụ Đảng ủy khối dân chính đảng đã thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.

Đây là bài học đắt giá cho cán bộ của cơ quan bảo vệ pháp luật, trong việc ban hành văn bản. Mặc dù phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, muốn bảo đảm tính pháp lý trong việc thi hành án và quyền lợi của đương sự, nhưng do xử lý chưa đúng, ban hành văn bản khi không đủ căn cứ và không đúng thẩm quyền, nên văn bản đã phản lại tác dụng, từ ý định bảo vệ pháp luật, trở thành cản trở pháp luật./.

Trịnh Nhất