Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

25/09/2020 | 09:17 AM

View with font size

Sáng 24-9, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.Tham dự có các đồng chí đại diện cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối và đại diện các vụ, đơn vị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương...


 

Đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 61 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 35 đảng bộ cấp trên cơ sở, 26 đảng bộ cơ sở, với gần 6.000 chi bộ và n 8,2 vạn đảng viên. Đảng bộ Khối có đặc điểm là đa dạng về các loại hình tổ chức đảng và phân tán trên phạm vi cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối hầu hết là lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan kiêm nhiệm công tác đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động xây dựng quy chế làm việc của UBKT, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát bảo đảm đúng quy trình, quy định, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, dễ phát sinh vi phạm; xử lý dứt điểm những vụ việc kéo dài, từng bước đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 20 đảng ủy trực thuộc; giám sát chuyên đề 18 đảng ủy. Các đảng ủy trực thuộc kiểm tra 7.068 tổ chức đảng (tăng 236,89% so với nhiệm kỳ trước) và 41.652 đảng viên (tăng 294,5% so với nhiệm kỳ trước); giám sát chuyên đề 4.901 tổ chức đảng (tăng 142%) và 36.429 đảng viên (tăng gần 300%). Qua kiểm tra, giám sát phát hiện 19 tổ chức đảng và 839 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 648 đảng viên; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng và 84 đảng viên.

UBKT Đảng ủy Khối và UBKT các cấp kiểm tra 193 đảng viên và 14 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 4.898 tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề 4.123 tổ chức đảng và 23.542 đảng viên; giải quyết đơn, thư tố cáo 12 tổ chức đảng và 1.413 đảng viên. Kiểm tra tài chính đảng việc thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí đối với 3.951 tổ chức đảng (tăng 148% so với nhiệm kỳ trước)…Trong nhiệm kỳ Đảng bộ Khối có 648 đảng viên và 12 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật; có 26 đảng viên khiếu nại kỷ luật đảng (UBKT Đảng ủy Khối giải quyết 8 trường hợp; các đảng ủy, UBKT trực thuộc giải quyết 18 trường hợp).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá công tác kiểm tra giám sát của UBKT Đảng Khối, cấp ủy các cấp trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức đối với công tác kiểm tra, giám sát; chưa thấy hết hiệu quả của việc kiểm tra, giám sát như là một giải pháp giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, sự thống nhất trong Đảng, bảo đảm sự trong sạch của nội bộ Đảng, tăng sức đề kháng chống tự chuyển biến, tự chuyển hóa, suy thoái, tiêu cực. Đồng chí cũng chỉ rõ vấn đề thực trạng tổ chức bộ máy UBKT của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ khối hiện nay. Do cán bộ kiểm tra chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu về số lượng, yếu về chất lượng nên đã hạn chế số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối hiện nay còn tồn tại tâm lý ngại va chạm, chưa chủ động, mặc dù thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng thực sự không có vùng cấm; nếu chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ ngăn ngừa được những vi phạm nghiêm trọng xảy ra với các tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh đó Đảng ủy Khối và cấp ủy cần tăng cường theo dõi địa bàn nhất là nắm tình hình liên quan đến nhân sự cấp ủy, nhân sự đại hội Đảng bộ, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; sớm kết luận những đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự của cấp ủy và đại biểu. Sau đại hội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của Đảng bộ Khối, Văn phòng Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chương trình kiểm tra nhiệm kỳ, chương trình kiểm tra năm 2021; kiện toàn cấp ủy, UBKT các cấp; chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng chương trình làm việc nhiệm kỳ.

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã đạt được. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBKT Trung ương; sớm ban hành chương trình công tác toàn khóa và hằng năm, quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT các cấp; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ nội dung, đối tượng, thời gian và cách tiến hành…

Tại Hội nghị, đồng chí Sơn Minh Thắng và đồng chí Mai Trực đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng 14 tập thể, 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020./

Đồng chí Sơn Minh Thắng và đồng chí Mai Trực trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phương Thúy