Chủ nhiệm kiểm tra được cán bộ, đảng viên tin yêu

22/06/2020 | 14:34 PM

Nữ chủ nhiệm kiểm tra yêu nghề

03/06/2020 | 15:57 PM

Trăn trở của Chủ nhiệm kiểm tra

20/04/2020 | 09:55 AM

Chủ nhiệm kiểm tra khiêm tốn, nhiều sáng kiến

20/03/2020 | 07:51 AM

Cán bộ kiểm tra cơ sở Giỏi

19/02/2020 | 13:53 PM

Cán bộ kiểm tra tận tâm và bản lĩnh

19/12/2019 | 10:39 AM

Phó Chủ nhiệm 21 năm gắn bó với nghề

11/12/2019 | 07:14 AM

Người nói ít làm nhiều

04/11/2019 | 07:46 AM

Nỗ lực đưa công tác kiểm tra, giám sát vào nền nếp

04/10/2019 | 07:26 AM

Cái “Tâm” của một Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ở Cục Cảnh sát Kinh tế

09/09/2019 | 08:25 AM