Nữ cán bộ kiểm tra tâm huyết, trách nhiệm

30/10/2017 | 21:07 PM

Nữ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, ham học hỏi

20/09/2017 | 17:05 PM

Nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tận tụy, công tâm

28/08/2017 | 15:57 PM

Người cán bộ kiểm tra tận tụy, trách nhiệm

28/07/2017 | 10:47 AM

Rèn luyện trách nhiệm và bản lĩnh

27/07/2017 | 15:32 PM

Công tác kiểm tra phải đặt lợi ích của Đảng và dân lên trên

03/07/2017 | 09:20 AM

Người cán bộ kiểm tra miệng nói tay làm

03/07/2017 | 09:25 AM

Trọn đời với nghề kiểm tra

24/05/2017 | 14:44 PM

Từ một quân nhân về gắn bó với nghề kiểm tra

26/04/2017 | 14:42 PM

Ngoài tính kiên quyết, cán bộ kiểm tra phải có đức tính kiên trì

14/04/2017 | 13:40 PM