Người cán bộ Kiểm tra tâm huyết với nghề

28/06/2018 | 14:38 PM

Phó Chủ nhiệm góp sức xử lý các vấn đề nóng tại địa phương

21/06/2018 | 11:27 AM

Phát huy tốt vai trò người đứng đầu

22/05/2018 | 11:49 AM

Nữ cán bộ kiểm tra trọn đời với Đảng

02/05/2018 | 10:15 AM

Chủ nhiệm kiểm tra nhiều sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác

12/04/2018 | 15:32 PM

Nữ cán bộ giỏi nghề kiểm tra

21/03/2018 | 08:53 AM

Nữ Chủ nhiệm giàu nghị lực

21/03/2018 | 08:56 AM

Giữ nghiêm kỷ luật nhưng rất cần cả tính nhân văn

12/02/2018 | 10:19 AM

Người cán bộ kiểm tra dạn dày kinh nghiệm

23/11/2017 | 23:02 PM

Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một chủ nhiệm UBKT huyện ủy

01/11/2017 | 16:37 PM