Nữ cán bộ kiểm tra trọn đời với Đảng

02/05/2018 | 10:15 AM

Chủ nhiệm kiểm tra nhiều sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác

12/04/2018 | 15:32 PM

Nữ cán bộ giỏi nghề kiểm tra

21/03/2018 | 08:53 AM

Nữ Chủ nhiệm giàu nghị lực

21/03/2018 | 08:56 AM

Giữ nghiêm kỷ luật nhưng rất cần cả tính nhân văn

12/02/2018 | 10:19 AM

Người cán bộ kiểm tra dạn dày kinh nghiệm

23/11/2017 | 23:02 PM

Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của một chủ nhiệm UBKT huyện ủy

01/11/2017 | 16:37 PM

Nữ cán bộ kiểm tra tâm huyết, trách nhiệm

30/10/2017 | 21:07 PM

Nữ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, ham học hỏi

20/09/2017 | 17:05 PM

Nữ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tận tụy, công tâm

28/08/2017 | 15:57 PM