Người cán bộ kiểm tra được “tín nhiệm” giải quyết nhiều vụ việc khó

11/03/2019 | 07:57 AM

Chủ nhiệm Kiểm tra dám nghĩ, dám làm

24/12/2018 | 07:50 AM

Người “gác cổng” lặng lẽ

21/09/2018 | 07:28 AM

Nữ chủ nhiệm kiểm tra bản lĩnh và trách nhiệm

17/09/2018 | 07:38 AM

Làm tốt việc thuyết phục nhưng vẫn phải giữ vững nguyên tắc

05/09/2018 | 10:47 AM

Nêu cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ

01/08/2018 | 08:16 AM

Kiểm tra, thi hành kỷ luật nhiều chỉ là một khía cạnh của thành tích!

09/07/2018 | 11:05 AM

Người cán bộ Kiểm tra tâm huyết với nghề

28/06/2018 | 14:38 PM

Phó Chủ nhiệm góp sức xử lý các vấn đề nóng tại địa phương

21/06/2018 | 11:27 AM

Phát huy tốt vai trò người đứng đầu

22/05/2018 | 11:49 AM