Cán bộ kiểm tra tận tâm và bản lĩnh

19/12/2019 | 10:39 AM

View with font size

Nhập ngũ năm 1982, người con của xã Thanh Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ - Đại tá Nguyễn Quang Tạo (Quân khu 2, Bộ Quốc Phòng) đến nay đã có hơn 37 năm tuổi quân. Trải qua nhiều vị trí công tác: Sỹ quan chỉ huy tăng thiết giáp; trợ lý tổ chức - cán bộ; trợ lý chính sách; Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ Đoàn Tăng thiết giáp 406 (Quân khu 2); Phó Trưởng đoàn 17, Cục Chính trị Quân khu 2,... Từ tháng 1 năm 2010, anh bén duyên Ngành Kiểm tra Đảng, qua các chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ; Trợ lý Cơ quan UBKT Đảng ủy Quân khu; Ủy viên chuyên trách UBKT Đảng ủy Quân khu; từ nhiệm kỳ 2015 - 2020, anh giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu 2.

Cả đời binh nghiệp gắn bó với Quân khu đã giúp anh nắm chắc về khu vực đứng chân của Quân khu - Là địa bàn rộng, còn nhiều khó khăn: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông còn rất hạn chế; mặt bằng phát triển kinh tế - xã hội thấp; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội phức tạp. Khu vực có nhiều điểm nóng về: Tuyên truyền đạo trái pháp luật; tệ nạn buôn bán, sử dụng ma túy; di cư tự do; buôn bán người trái phép… Những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến hoạt động của các đơn vị cũng như đời sống, tâm tư, tình cảm và rèn luyện công tác của cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn. Gần 10 năm làm cán bộ Kiểm tra Đảng chuyên trách đã giúp anh có những trải nghiệm sâu sắc về nghề kiểm tra, cũng như về vai trò quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Trao đổi về nghề, anh cho biết, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát thì nơi đó hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên. Trên cương vị Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu anh đã kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy Quân khu quyết định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phối hợp với các cơ quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện; chỉ huy, quản lý, xây dựng cơ quan UBKT vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong 2 năm 2017 - 2018, anh đã kịp thời tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quan khu lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tiến hành đồng bộ, toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Tham mưu giúp Đảng ủy Quân khu làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra Đảng ủy Quân khu (năm 2017); UBKT Quân ủy Trung ương giám sát Đảng ủy Quân khu (năm 2018); kiểm tra và phối hợp kiểm tra theo khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 4 tổ chức đảng và 14 đồng chí cấp ủy viên là cán bộ chủ trì; giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức đảng, 9 đồng chí cấp ủy viên là cán bộ chủ trì. Tham mưu giúp UBKT Đảng ủy Quân khu giám sát và phối hợp giám sát theo chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng và 17 đồng chí cấp ủy viên là cán bộ chủ trì; theo dõi, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra 598 tổ chức đảng và 4.968 đảng viên; giám sát chuyên đề 573 tổ chức đảng và 4.416 đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật 24 đảng viên vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Trách nhiệm chính trị của cán bộ kiểm tra rất lớn; các kết luận kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ lật đảng liên quan trực tiếp đến sinh mệnh chính trị, quyền lợi kinh tế của cán bộ, đảng viên và cơ quan, đơn vị. Đối tượng làm việc, tiếp xúc trong công tác kiểm tra, giám sát chủ yếu là cán bộ chủ chốt, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, do vậy nếu cán bộ kiểm tra, giám sát không đủ tâm, đủ tầm sẽ rất khó làm việc. Do vậy, công tác phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn được anh quan tâm; riêng trong 2 năm 2017 - 2018, anh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp tổ chức 31 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 1.874 đồng chí là cấp ủy viên và ủy viên UBKT; kiện toàn 43 ủy viên UBKT các đảng ủy trực thuộc… Luôn tâm niệm, cán bộ kiểm tra được trao nhiều quyền lực, nhưng nếu không có bản lĩnh, không tinh thông nghiệp vụ, không giữ mình chu toàn công tác sẽ dễ mắc vi phạm, khuyết điểm; anh luôn gương mẫu nỗ lực rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, luôn sẵn sàng nhận và có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, anh cùng người thân trong gia đình luôn gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội; tích cực tham gia các phong trào của địa phương nơi công tác và cư trú.

Anh cho biết, dấu ấn sâu đậm về nghề là khi anh phải trực tiếp xử lý kỷ luật một tổ chức Đảng và đồng chí đứng đầu cấp ủy đơn vị nguyên là cán bộ cấp trên của mình - Đó cũng là một kỷ niệm buồn nhất đối với anh: Anh làm Trưởng đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, cá nhân đồng chí Chính ủy và Trường đoàn, Đoàn Kinh tế 56. Tại Hội nghị anh đã phân tích thấu đáo và chỉ rõ những hạn chế trong việc giữ gìn đoàn kết nội bộ tại đơn vị, cũng như vai trò trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị… Đồng chí Chính ủy (nguyên là thủ trưởng của của anh) đã nghiêm túc tự kiểm điểm các vi phạm, khuyết điểm của mình trước tập thể, và tự giác nhận hình thức xử lý kỷ luật theo lỗi vi phạm của mình. Trước tinh thần làm việc công tâm, khách quan của Đoàn kiểm tra, đồng chí Đoàn trưởng cũng đã nghiêm túc kiểm điểm và tự giác nhận hình thức xử lý kỷ luật tương xứng. Cũng theo anh, việc đưa công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên trở thành việc làm bình thường tại các tổ chức đảng, đơn vị là một thành công lớn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Quân khu thời gian qua. Với một quy trình kiểm tra chặt chẽ, minh bạch, các đoàn kiểm tra đến đơn vị được cán bộ, đảng viên và chiến sĩ tin tưởng, tín nhiệm chia sẻ và tích cực phối hợp cộng tác để đoàn hoàn thành nhiện vụ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT Đảng ủy Quân khu đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng và 31 đảng viên.

Tiếp chúng tôi, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu 2 cho biết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Quân khu trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến quan trọng, nhất là việc Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu thống nhất quan điểm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là việc của riêng cấp ủy, UBKT các đảng ủy mà còn là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Quân khu ngày một nâng lên, góp phần quan trọng ổn định tình hình chính trị trong đơn vị… Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh, những chuyển biến tích cực đó, cũng như những thành tích chung của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Tạo, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu, một cán bộ kiểm tra mẫu mực, luôn hoàn thành xuất sắc mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.  

Trong 2 năm liền (2017 và 2018), Cơ quan UBKT Đảng ủy Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng; Chi bộ cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tặng giấy khen; cá nhân anh 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu tặng giấy khen – Kết quả đó là đánh giá, là nghi nhận và cả sự tri ân của Ban Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đối với anh - một cán bộ kiểm tra Đảng dày dạn kinh nghiệm, tâm huyết và bản lĩnh với nghề./.

Hải Hà