Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2020

22/06/2020 | 14:36 PM

View with font size

Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2020 đăng tải nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ 45.

Chuyên mục Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6 (1925-2020), bài viết Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Vũ Lân đánh giá những kết quả đạt được của báo chí trong việc thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp để báo chí làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết “Cán bộ là gốc của mọi công việc” của đồng chí Đỗ Hùng Cường, Hàm Vụ trưởng Vụ Trung ương I, Cơ quan UBKT Trung ương phân tích quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác cán bộ và vận dụng quan điểm, tư tưởng của Người vào xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Bài viết Ý Đảng lòng Dân của đồng chí Nguyễn Anh Liên, nguyên Ủy viên UBKT Trung ương nêu những tâm đắc đối với bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”; bài viết chỉ đạo của Tổng Bí thư cần được quán triệt sâu sắc trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Cần Thơ gồm các bài: Bài phỏng vấn đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ với chủ đề Chú trọng kiểm tra, giám sát góp phần thúc đẩy thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân và các bài viết: Kinh nghiệm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy viên cùng cấp; Huyện Cờ Đỏ tăng cường kiểm tra, giám sát hướng về cơ sở; Kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài viết Thực hiện hiệu quả Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ của đồng chí Trần Đình Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương đánh giá kết quả hơn 12 năm thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, chỉ ra những hạn chế, bất cập và đề xuất những nội dung cần thực hiện tốt để thực hiện Quy định thiết thực, hiệu quả. Bài viết Những nội dung cần quan tâm trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của TS. Trần Duy Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương đã đề xuất những nội dung cần quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Chuyên mục còn có các bài: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nắm vững đặc điểm tâm lý trong hoạt động kiểm tra, giám sát; Đảng bộ tỉnh Hòa Bình sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Sự cần thiết trong việc lập cơ quan UBKT trực thuộc đảng ủy, ban giám đốc công an các tỉnh, thành phố; Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm ở tỉnh Bến Tre; Kinh nghiệm qua việc phân công giám sát thường xuyên ở Đảng bộ huyện Hoài Nhơn (Bình Định); Khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Mục cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài: Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng cũng cần làm tốt công tác tư tưởng cho người vi phạm.

Chuyên mục Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Đặng Ngọc Tính, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Bị kỷ luật đảng do mượn tiền doanh nghiệp sử dụng trái quy định viết về vụ việc đồng chí Trương Nhựt Quang, Bí thư Đảng uỷ xã Mỹ Khánh, Bí thư Quân sự xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ) bị tố cáo mượn tiền doanh nghiệp sử dụng trái quy định.

Chuyên mục Nhìn ra thế giới, bài viết Lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tham nhũng: “Vi-rút” cần thuốc đặc trị phản ánh, qua vụ Bộ trưởng Bộ Y tế Bô-li-vi-a Marcelo Navajas bị bắt liên quan tới vụ đội giá hàng triệu USD khi mua máy thở điều trị Covid-19 và rất nhiều vụ việc tương tự đã lộ rõ những “lỗ hổng” trong quản lý cần được rà soát, ngăn chặn, để không chỉ ngăn chặn tham nhũng mà còn giúp không uổng phí những nguồn lực ngăn chặn đại dịch, cứu mạng sống con người.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 6-2020.

Tạp chí Kiểm tra