Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2019

22/05/2019 | 05:46 AM

View with font size

Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2019 với nhiều bài viết phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp… Trong số này, Tạp chí Kiểm tra đã thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin Thông cáo Báo chí Kỳ họp thứ 35 của UBKT Trung ương.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với bài viết “50 năm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vẫn nóng hổi tính thời sự về công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng” về giá trị lời căn dặn của Người vẫn luôn nóng hổi tính thời sự trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay; và những đóng góp quan trọng, tích cực của Ngành Kiểm tra Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Lào Cai gồm: Bài phỏng vấn đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai về nội dung Đảng bộ tỉnh Lào Cai đổi mới, tinh giản tổ chức bộ máy, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội và các bài viết: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra ở Lào Cai; Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; Mường Khương - Công tác kiểm tra, giám sát thúc đẩy thực hiện thắng lợi công tác nhiệm vụ chính trị.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm với nhiều bài viết nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng: Một số biểu hiện tha hóa quyền lực thường gặp trong lĩnh vực quản lý văn hóa và quản lý kinh tế của đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã phân tích, làm rõ các hành vi và biểu hiện tha hóa quyền lực trong lĩnh vực quản lý văn hóa và kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Bài viết Nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đồng chí Trần Đình Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan UBKT Trung ương đã phân tích thực trạng công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời đưa ra một số giải pháp để nâng cao nhận thức của UBKT các cấp và cán bộ kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Bài Hoàn thiện phương pháp phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng của tác giả Hà Hữu Đức đã phân tích làm rõ nội hàm phương pháp phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong thực tế và đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện phương pháp này. Bài Hưng Yên đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đồng chí Đỗ Phú Xuyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hưng Yên đã phản ánh những thành tựu nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Hưng Yên từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay; đồng thời nêu một số kinh nghiệm về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp tại địa phương. Bài Xây dựng văn hóa kiểm tra Đảng của đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình đã nêu những mặt còn tồn tại của cán bộ kiểm tra như: Biểu hiện “kiêu ngạo kiểm tra”, thiếu khiêm tốn, áp đặt theo suy luận chủ quan của cán bộ kiểm tra; nêu các giải pháp xây dựng văn hóa kiểm tra cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Bài Chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Hải Dương của tác giả Thu Hoài đã phân tích làm rõ kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát  của UBKT các cấp tỉnh Hải Dương từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay; nêu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp tỉnh Hải Dương trong thời gian tới. Chuyên mục còn có một số bài viết phản ánh về công tác kiểm tra, giám sát ở các địa phương, đơn vị…

Chuyên mục cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài viết của tác giả Nguyễn Anh Liên về chủ đề Bài học về tự phê bình và phê bình tại chi bộ.

Gương cán bộ kiểm tra với bài viết về đồng chí Trần Văn Tỏ, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lào Cai.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm với bài viết Một số vấn đề rút ra qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ban Cán sự Đảng bộ Thông tin và Truyền thông của đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên UBKT Trung ương đã phân tích, làm rõ những sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Tông Công ty Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty AVG; qua đó rút ra những bài học quan trọng ngăn ngừa sự tha hoá quyền lực, tham nhũng, “lợi ích nhóm” và “tư duy nhiệm kỳ” ở một số lĩnh vực hiện nay. 

Chuyên mục Nhìn ra thế giới với bài viết Pê-ru điều tra cáo buộc tham nhũng liên quan đến Tập đoàn Odebrecht  - Làm sạch “vết hoen” của tác giả Phương Linh phản ánh tệ tham nhũng, hối lộ, chạy dự án tại đất nước Pê-ru.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc tiếp tục trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Trân trọng mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 5-2019.

Tạp chí Kiểm tra