Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2020

18/03/2020 | 13:40 PM

View with font size

Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2020 đăng tải nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin UBKT Trung ương họp kỳ thứ 43.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với bài viết Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị 05 từ “3 khâu đột phá”.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bài viết Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Một trong những giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” trước thềm đại hội đảng các cấp của tác giả Vũ Lân đã làm rõ thực trạng “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trước thềm đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời nêu lên giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phòng, chống nguy cơ này, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII với bài viết Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị.

Chuyên mục Văn bản mới giới thiệu Hướng dẫn công tác nhân sự UBKT tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Bến Tre gồm các bài: Bài phỏng vấn đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre với chủ đề Kiểm tra, giám sát góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và các bài viết: Chủ động kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam đảng viên vi phạm giảm do thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết; Lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn nhờ làm tốt kiểm tra, giám sát.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm, bài viết Chủ động ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác kiểm tra, giám sát của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và đồng chí Phạm Thị Lan Anh đã phân tích cơ hội và thách thức đối với công tác kiểm tra, giám sát trong cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết Kinh nghiệm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ quận Ngô Quyền (Hải Phòng) của đồng chí Đào Trọng Đức, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền đã nêu một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ góp phần vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ. Chuyên mục còn có các bài: Lai Châu công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp; Hà Tĩnh phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững; Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kinh nghiệm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa; Một số vấn đề trong việc xử lý kết quả nắm tình hình địa bàn; Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Đảng bộ huyện Tiền Hải (Thái Bình) kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; Đôi nét về công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng ở Trung Quốc. Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài: Giáo dục từ sự nêu gương.

Chuyên mục Gương cán bộ kiểm tra với bài viết về đồng chí Trần Thanh Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Bến Tre.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm, bài viết Bài học từ việc xử lý đơn, thư tố cáo nặc danh ở huyện Châu Thành, Bến Tre phản ánh những sai phạm của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và bài học rút ra trong việc xử lý đơn thư tố cáo (nhất là đơn tố cáo nặc danh).

Chuyên mục Nhìn ra thế giới với bài viết Thủ tướng I-xra-en phải ra tòa vì các cáo buộc tham nhũng: Cú sốc trước “giờ G” đề cập đến sự nghiêm minh, thượng tôn pháp luật, không ai có thể đứng trên pháp luật của đất nước I-xra-en khi Bộ Tư pháp I-xra-en thông qua phiên tòa xét xử Thủ tướng Benjamin Netanyahu với các cáo buộc tham nhũng.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 3-2020.

Tạp chí Kiểm tra