Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2020

16/11/2020 | 14:48 PM

View with font size

Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2020 đăng tải các bài viết của các đồng chí lãnh đạo UBKT Trung ương, lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp với nội dung phong phú về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Trong số này, Tạp chí Kiểm tra thực hiện Chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Cà Mau.

Chuyên mục Thời sự - Chính trị đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 49.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đăng bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương với chủ đề “Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, đã nêu lên kết quả và hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương trong nhiệm kỳ 2015-2020 góp phần quan trong trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ trực thuộc.

Chuyên đề Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Cà Mau đăng bài phỏng vấn đồng chí Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau với chủ đề Xây dựng Đảng bộ vững mạnh là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; và các bài viết: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của UBKT các cấp; Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; Công tác kiểm tra, giám sát góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở; Đảng bộ Đồn Biên phòng Sông Đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo Bác; Yêu cầu, trách nhiệm của cán bộ kiểm tra phụ trách địa bàn.

Chuyên mục Diễn đàn - Trao đổi kinh nghiệm đăng bài Một số bài học kinh nghiệm qua thực hiện kiểm tra cách cấp, cho thấy sự cụ thể hóa và kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao cho UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng (tháng 6/2018), kiểm tra cách cấp là một trong những giải pháp hiệu quả, tránh tình trạng bao che sai phạm trong nội bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần làm trong sạch các tổ chức đảng ở cơ sở. Ngoài ra, chuyên mục còn có các bài viết trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp: Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; Kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảngcủa UBKT các cấp ở Đảng bộ thành phố Hải Phòng - Thực tiễn và kinh nghiệm; Kinh nghiệm của UBKT Tỉnh ủy Sơn La trong công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; UBKT các cấp tỉnh Phú Thọ tăng cường giám sát đối với người đứng đầu; Phòng, chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng chủ trương, nghị quyết, văn bản lãnh đạo của Đảng về phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường; Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, quy định về công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an; Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng (Quảng Trị) chỉ đạo sâu sát công tác giải quyết tố cáo; Trao đổi về quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Mục Cán bộ kiểm tra kể chuyện với bài Day dứt khi cán bộ có triển vọng bị kỷ luật.

Gương cán bộ kiểm tra viết về đồng chí Trần Quyết Thắng, nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Chuyên mục Vụ việc dư luận quan tâm với bài viết Bị khai trừ Đảng vì gian dối trong sử dụng văn bằng; Đảng bộ huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) khắc phục vi phạm sau các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên. 

Chuyên mục Nhìn ra thế giới với bài viết Phòng, chống tham nhũng tại Mexico: “Làm sạch từ nóc” nêu vụ việc 3 cựu Tổng thống của Mexico bị cáo buộc và điều tra do liên quan đến các đường dây tham nhũng, cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng đang được đẩy mạnh tại nước này, nhất là từ người đứng đầu.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc trả lời những câu hỏi về các tình huống trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong thực tiễn.

Mời bạn đọc xem chi tiết trên Tạp chí Kiểm tra số tháng 11-2020.

Tạp chí Kiểm tra