Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính Ngành Kiểm tra của Đảng năm 2019

29/04/2020 | 15:06 PM

View with font size

Thông báo kết quả phúc khảo.