Công văn triệu tập cán bộ, công chức về dự thi nâng ngạch năm 2019

24/12/2019 | 12:27 PM

View with font size

- Công văn triệu tập;

- Lịch thi;

- Danh sách công chức đủ điều kiện dự thi.