Triển khai tôn tạo, sửa chữa Nhà bia Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V

15/08/2018 | 13:28 PM

Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

15/08/2018 | 11:54 AM

UBKT các cấp kỷ luật 283 đảng viên trong tháng 7-2018

14/08/2018 | 14:32 PM

Hội Cựu chiến binh Cơ quan UBKT Trung ương giao lưu, gặp gỡ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

12/08/2018 | 10:59 AM

Hội đồng Khoa học Cơ quan UBKT Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

10/08/2018 | 16:58 PM

Tọa đàm góp ý đề cương và phương pháp nghiên cứu của Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước

10/08/2018 | 15:23 PM

Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên

09/08/2018 | 19:08 PM

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên

06/08/2018 | 12:13 PM

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng bộ thành phố Thái Nguyên

02/08/2018 | 12:58 PM

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7-2018

01/08/2018 | 22:22 PM